Podsumowanie projektu „Godna praca to bezpieczna praca” cz. 2

Promocja i upowszechnianie

W przypadku BHP istotne znaczenie ma świadomość społeczna. Często przepisy postrzegane są zarówno przez pracodawców, jak i samych pracowników jako coś zbędnego, utrudniającego życie. Tymczasem znajomość, a przede wszystkim przestrzeganie tych zasad, wpływa na zmniejszenie liczby wypadków, a także na rozwój firmy. Jednym z celów projektu „Godna praca to bezpieczna praca” realizowanego przez gdańską „Solidarność” jest zwiększenie świadomości pracowników w tym zakresie, dlatego istotnym obszarem projektu była promocja i upowszechnianie zarówno działań i problematyki projektu, ale także oddziaływanie na pogłębienie świadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Strona internetowa i media społecznościowe

Strona internetowa projektu

Już na początku projektu powstała strona internetowa –  www.solidarnosc.gda.pl/bezpiecznapraca, prowadzona w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej.

Na stronie oprócz najważniejszych informacji o projekcie, znalazła się a także baza pytań i odpowiedzi, a także archiwum Newslettera.

Ważną podstroną była zakładka „Aktualności”, w której wciągu trwania projektu ukazało się ponad 130 wpisów dotyczących bieżących działań prowadzonych w ramach projektu, ale także artykuły poświęcone BHP. 

Na potrzeby projektu utworzono profil na Facebooku (www.facebook.com/godna.bezpieczna.praca) i Instagramie (@godnabezpiecznapraca),

Newsletter

Newsletter projektu

Dostęp do archiwum, gdzie można zapoznać się z wszystkimi wydaniami newslettera…>>

Co tydzień do ponad 2 tysięcy odbiorców dostarczany był newsletter projektu. W czasie trwania projektu ukazało się 30 newsletterów, w których nie tylko informowano o przebiegu projektu, ale również prezentowano rozmowy ze społecznymi inspektorami pracy.

W sumie ukazało się 21 rozmów.

Na naszych łamach gościliśmy: Dariusza Lewandowskiego, społecznego inspektora pracy w Eaton Truck Components w Tczewie, Mariusza Kozickiego, społecznego inspektora pracy w toruńskim oddziale firmy Makro, Marek Paszkowski, społeczny inspektor pracy w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Starogardzie Gdańskim, Zbigniew Muszyński, oddziałowy społeczny inspektor pracy w Porcie Gdańskim Eksploatacja, Agnieszka Woźniak, społeczna inspektor pracy w hurtowni Makro,  Tomasz Jopek, społeczny inspektor pracy w nadleśnictwie Wejherowo, Kazimierz Podwojewski, społeczny inspektor pracy w Urzędzie Miejskim w Starogardzie Gdańskim, Waldemar Hetmański, społeczny inspektor pracy w muzeum Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach, Adam Piotrowski, społeczny inspektor pracy w DCT Gdańsk, Piotr Ratkowski, społeczny inspektor pracy w spółce Port Gdański Eksploatacja, Arkadiusz Bartczak, społeczny inspektor pracy w Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa, Cezariusz Skowronki, społeczny inspektor pracy w Teatrze Muzycznym w Gdyni, Henryki Michnowski, społeczny inspektor pracy w Krajowej Spółce Cukrowej Polski Cukier SA, oddział w Malborku, Dariusz Wróbel społeczny inspektor pracy w SP nr 2 w Pruszczu Gdańskim, Alicja Jarosz, społeczna inspektor pracy w Flextronics International Poland w Tczewie, Andrzej Kuśmierczyk, społeczny inspektor pracy w Spółce Wodno-Ściekowej „Swarzewo”, Dariusz Dzienisz, społeczny inspektor pracy w Nadleśnictwie Kościerzyna, Janusz Wiśniewski, społeczny inspektor pracy w Mostostalu Chojnice sp. z o.o. Spółka komandytowa.

Ponadto w projektowym biuletynie ukazały się rozmowy ze  Stefanem Gawrońskim z prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, z Mariuszem Pokrzywinskim, p.o. okręgowego inspektora pracy w Gdańsku oraz z Jagną Łobodzińską kierownik Działu Programów Europejskich Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

O BHP w radiu Gdańsk

Od maja do końca lipca tego roku w Radiu Gdańsk emitowane były audycje poświęcone bezpieczeństwu i higienie pracy, realizowane przez dziennikarzy Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” i Radia Gdańsk. Cykl 10 kilkuminutowych programów radiowych powstał w ramach projektu „Godna praca to bezpieczna praca”. Pierwszym gościem dziennikarki Radia Gdańsk Olgi Zielińskiej był Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, który przedstawił cele i zadania realizowanych w ramach projektu „Godna praca to bezpieczna praca”.

Kolejnym tematem poruszonym w ramach cyklu audycji była społeczna inspekcja pracy. O roli społecznych inspektorów pracy na antenie Radia Gdańsk mówił Stefan Gawroński, skarbnik Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

Jak natomiast układa się współpraca między państwową a społeczną inspekcją pracy, w trzeciej z kolei audycji, poruszył  mówił Paweł Grabowski, zastępca okręgowego inspektora pracy do spraw nadzoru w Gdańsku.

Był on również gościem kolejnego programu radiowego. Tym razem Paweł Grabowski mówił  o głównych  przyczynach wypadków przy pracy oraz sposobach na zmniejszenie ich liczby.

Choroby zawodowe były tematem piątej audycji, w której wypowiadała się Anna Obuchowska, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.

Autorzy cyklu poświęconego bezpieczeństwu i higienie pracy do kilku audycji zaprosili społecznych inspektorów pracy. I tak o bezpieczeństwie pracy w portach mówił Piotr Ratkowski, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” i jednocześnie społeczny inspektor pracy w Porcie Gdańskim Eksploatacja. Janusz Wiśniewski, przewodniczący „Solidarności” z Mostostalu Chojnice i społeczny inspektor pracy, podzielił się refleksją o wpływie kontraktów zawieranych z firmami norweskimi na warunki pracy w jego zakładzie.

W kolejnej audycji Zbigniew Kowalczyk, były wieloletni przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Skanska Polska oraz członek prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, komentował poprawę bezpieczeństwa na polskich budowach, jaka nastąpiła w ostatnich kilkunastu latach.

Ostatnia audycja dotyczyła emerytur stażowych. W tej sprawie o komentarz red. Olga Zielińska poprosiła Krzysztofa Rekowskiego, przewodniczącego NSZZ „Solidarność” w Zakładach Porcelany Stołowej Lubiana S.A. w Łubianie.

Publikacje

W ramach projektu powstało też szereg publikacji między innymi podręcznik szkoleniowy i 5 mikro-poradników dotyczący bezpieczeństwa pracy: kobiet, magazynierów, nauczycieli, pracowników biurowych i pracowników stacji paliw.

Ukazał się również raport podsumowujący działania projektowe autorstwa Dariusza Smolińskiego, w którym znalazło się między innymi omówienie partycypacji pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, norweskie standardy konsultacji w obszarze BHP,  a także analiza istniejącego stanu partycypacji pracowniczej oraz  propozycje zmian legislacyjnych.

Małgorzata Kuźma

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej