W Norwegii minimalna tylko dla niektórych branż

W  Norwegii nie ma ogólnej płacy minimalnej, są natomiast ustalane minimalne wynagrodzenia w kilku branżach, w których istniałoby ryzyko, że pracownicy zagraniczni mogliby otrzymywać gorsze wynagrodzenia niż norwescy pracownicy.

Wysokość minimalnych stawek w poszczególnych branżach ustalana jest na podstawie układów zbiorowych zawartych pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcami.

Płaca minimalna obowiązuje więc w budownictwie, branży sprzątającej, przemyśle stoczniowym i elektrotechnicznym, rybołówstwie, transporcie drogowy towarów i przewozie osób samochodem turystycznym, rolnictwie, hotelarstwie i gastronomii. W ramach poszczególnych branż wysokość minimalnego wynagrodzenia jest uzależniony od kwalifikacji, doświadczenia a także wieku pracownika i formy zatrudnienia. Różne są również dodatki za pracę w nadgodzinach, czy na poszczególnych zmianach.

Branży budowlanej minimalna stawka godzinowa w zeszłym roku dla pracowników wynosiła 209,70 NOK (91,38 zł), pracownicy niewykwalifikowani z minimum rocznym doświadczeniem w branży otrzymywali minimum 196,50 NOK (85.63 zł), najmniejszą stawkę zarabiali pracownicy budowlani  poniżej 18 roku życia: 126,50 NOK (55.12 zł).

W branży sprzątającej pracownicy, wykonujący prace porządkowe dla prywatnych firm, oferujących usługi tego typu, nie mogli  otrzymywać niższej stawki godzinowej niż  187,66 NOK (81.78 zł), pracownicy młodociani mieli  stawkę godzinową w minimalnej wysokości  139,62 NOK (60.84). Dodatek za nadgodziny dla pracowników w tej branży dla pracy pomiędzy 21.00 a 06.00 ustalany jest indywidualnie, ale musi wynosić co najmniej 26 NOK (11) za godzinę.

Hotelarstwo, gastronomia, catering minimalna stawka godzinowa dla pracowników powyżej 20 roku życia oraz dla osób powyżej 18 roku życia, posiadających 4 miesiące praktyki została ustalona na poziomie 167,90 NOK.

W branży stoczniowej minimalną stawkę godzinową (prace produkcyjne, montażowe i instalacyjne) dla pracowników wykwalifikowanych ustalono na poziomie 178,55 NOK. W przypadku zleceń z koniecznością nocowania poza domem, dodatkowo płacony jest dodatek godzinowy w wysokości  35,71 NOK.

Najniższe stawki minimalne obowiązują w rolnictwie  i ogrodnictwie. Ich wysokość zależy wysokość zależy m.in. od wieku pracownika, jego kwalifikacji, formy zatrudnienia oraz długości obowiązywania kontraktu. Za tzw. pracę w wakacje przy np. zbiorach w zależności od wieku można otrzymać  103,15 NOK (pracownicy poniżej 18 roku życia) do 128,65 NOK (pracownicy powyżej 18 roku życia, zatrudnieni przez okres 12-24 tygodni).

(mk)

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej