Jak zmierzyć zaangażowanie pracowników za pomocą badania „pulse check”?

To magiczne słowo utożsamiane jest z efektywnością, kreatywnością, rzetelnością i entuzjazmem do wykonywania swojej pracy. Jak zmierzyć zaangażowanie pracowników? Badanie „pulse check” pomaga sprawdzić w jakim stopniu, tu i teraz, nasi pracownicy są zaangażowani w wykonywane przez siebie obowiązki.

Badania zaangażowania z roku na rok zyskują na znaczeniu, wygrywając z dotychczasową analizą satysfakcji pracowników. Co więcej, okazuje się, że w dynamicznie zmieniających się środowiskach pracy, dotychczasowe sposoby nie są miarodajne. Młode pokolenie pracowników oczekuje natychmiastowej reakcji na swoje potrzeby i problemy. „Tradycyjne” badania oparte na długich kwestionariuszach (wymagające pogłębionej analizy) nie sprawdzają się w tym przypadku. To, dlatego na popularności zyskują badania typu „pulse check” – krótkie, przyjazne i szyte na miarę aktualnych potrzeb.

Zaangażowany pracownik to dobry pracownik. A tacy przyczyniają się do szybszego rozwoju firmy i osiągnięcia pożądanego wyniku finansowego. Jednak, jak pokazują osławione już badania Instytutu Gallupa, z zaangażowaniem pracowników nie jest najlepiej. Na podstawie informacji zebranych od pracowników w 155 krajach na całym świecie, wiemy, że zaledwie 15% z nich jest zaangażowanych w swoją pracę (wg badań z 2017 roku, wg badań z 2013 r. – tylko 13%). Według autorów raportu istnieje silna korelacja pomiędzy zaangażowaniem pracowników i zyskami firmy. O ile sama definicja zaangażowania jest złożona, to wniosek może być tylko jeden – warto o nie dbać. I chociaż samo zaangażowanie pracowników nie przesądza o sukcesie, zaniedbania w tym aspekcie mogą być bardzo kosztowne.

Gdzie i kiedy warto „badać puls” pracowników?

Gdzie? Wszędzie! Wbrew pozorom nie tylko w korporacjach i dużych organizacjach. Mimo, że zazwyczaj traktuje się „pulse checki” jako uzupełnienie rocznego, kompleksowego badania zaangażowania pracowników, to może być ono z powodzeniem wdrażane w mniejszych firmach, które ich nie prowadzą. I chociaż idea badań pulsowych powstała na potrzeby najmłodszego pokolenia, świetnie sprawdza się w firmach zatrudniających pracowników w różnym wieku.

Kiedy? Zawsze! Warto wyrobić w naszej firmie nawyk regularnego pytania pracowników o zdanie w różnych obszarach. Dzięki temu będziemy mogli szybciej zareagować w sytuacji kryzysu, a nawet mu zapobiec. Pracodawcy czasem zapominają także, że cykl życia pracownika jest dynamiczny. To, co jest dla niego ważne dzisiaj, niekoniecznie będzie istotne w przyszłym miesiącu. Dlatego badania „pulse check” warto przeprowadzać zarówno według wcześniej zaplanowanego schematu, jak i zawsze wtedy, kiedy zajdzie taka potrzeba.

Badanie pulsowe, w przeciwieństwie do żmudnych „dużych” badań satysfakcji lub zaangażowania, może być wykonane bez wielkich nakładów czasu i kosztów. Żeby jednak było skuteczne, należy kierować się kilkoma zasadami.

  • Po pierwsze: cel

Zazwyczaj wiemy, po co robimy badanie. Warto jednak temu etapowi poświęcić trochę więcej czasu. W trakcie tego procesu może się okazać, że problem jest inny niż wcześniej zakładaliśmy, lub że warto rozszerzyć albo zawęzić jego zakres. Nie zapominajmy też o założeniu, jakie nam przyświeca: w tym przypadku nie sprawdzamy „wszystkiego”, a jedynie wybrany obszar lub temat. Właściwe postawienie pytań determinuje dobór odpowiednich technik badawczych.

  • Po drugie: właściwe zasoby

Sprawdź czy w Twojej firmie są osoby, które mają odpowiednie kompetencje do stworzenia odpowiednich narzędzi, planu komunikacji i interpretacji wyników. Upewnij się, że może ono zostać wykonane w pełni anonimowo, w komfortowych warunkach dla badanych osób. Jeśli którykolwiek etap budzi Twoje wątpliwości, może warto rozważyć udział zewnętrznych konsultantów.

  • Po trzecie: kto czyli grupa badawcza

Badania typu „pulse check” mają tę zaletę, że nie trzeba nimi obejmować całej organizacji. Czasem wystarczy, że weźmie w nich udział tylko jeden dział lub osoby na konkretnych stanowiskach (np. handlowcy, pracownicy obsługi klienta lub biurowi).

  • Po czwarte: narzędzia

Chociaż „tradycyjne”, drukowane formularze wydają się być najprostszą opcją z możliwych – wcale tak nie jest. Jeśli nie dysponujemy nowoczesną platformą HR, która umożliwia w prosty sposób rozdystrybuowanie ankiet online, poszukajmy darmowych lub płatnych narzędzi dostępnych na rynku. Ich zaletą jest nie tylko dostępność na różnych urządzeniach, w tym mobilnych, ale także możliwość łatwego generowania wyników. Czasem warto rozważyć pogłębienie badania za pomocą wywiadów bezpośrednich lub grupowych. Badania jakościowe, mimo większej pracochłonności, mogą okazać się ogromnym źródłem wiedzy.

  • Po piąte: komunikacja

Zaplanowanie i wdrożenie odpowiedniej komunikacji jest tak samo ważne, jak przeprowadzenie badania. Nie ma w tym ani krzty przesady. Przejrzysty i spójny proces komunikacji powinien uwzględniać każdy etap (od przygotowań, poprzez realizację, aż do podsumowania wyników i wdrożenia ewentualnych działań naprawczych).

Nic tak nie demotywuje pracowników, jak brak efektów ich działań. Badania, które nie owocują żadnym działaniem, nie mają większego sensu, poza zaspokojeniem ciekawości pracodawcy i działu HR. Co więcej, taka sytuacja może przyczynić się do zmniejszenia zaangażowania, skutkującego spadkiem efektywności, a nawet odejściem pracownika z firmy. Jeśli więc decydujemy się na przeprowadzanie jakichkolwiek badań zaangażowania, bądźmy przygotowani na zmiany. Niechęć do zaakceptowania niewygodnej prawdy i wnioski, które wyciągamy tylko „na papierze”, to jeden z największych błędów popełnianych przez pracodawców.

Badanie „pulse check” ma szereg zalet, do których można zaliczyć przede wszystkim:

  • możliwość oceny zaangażowania pracowników „tu i teraz” oraz innych obszarów aktualnie ważnych dla organizacji,
  • stosunkową łatwość ich przeprowadzenia bez dużych nakładów finansowych i czasowych,
  • możliwość szybkiego wyciągania właściwych wniosków i reakcji na kryzys.

Warto jednak pamiętać, że takie badanie, mimo swojej krótkiej formy, wymaga odpowiedniego przemyślenia i przygotowania. Dopiero wówczas będzie w pełni odpowiadało na potrzeby pracownika i pracodawcy.

Źródło: https://hcmdeck.com/blog/jak-zmierzyc-zaangazowanie-pracownikow-za-pomoca-badania-pulse-check/

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej