Czy każdy pracownik powinien przejść szkolenie BHP?

Praktycznie każde środowisko pracy wiąże się z mniejszymi lub większymi zagrożeniami dla zdrowia pracowników. Dlatego odpowiednie rozporządzenie ministra gospodarki i pracy określa obowiązek przejścia szkolenia BHP przez pracowników przed rozpoczęciem wykonywania przez nich obowiązków zawodowych. Co więcej, do przejścia szkolenia zobowiązani są także pracodawcy oraz kadra zarządzająca. Wyjątkiem od tej reguły są pracownicy zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych – umowy zlecenie bądź umowy o dzieło. Zasady współpracy określa w tym przypadku Kodeks Cywilny, a nie Kodeks Pracy, dlatego pracownicy zatrudnieni w ten sposób nie muszą przechodzić wstępnego szkolenia BHP. Obowiązek taki pojawia się natomiast, kiedy zleceniobiorca wykonuje pracę wiążącą się z wysokim stopniem narażenia na utratę życia bądź zdrowia.

Szkolenie BHP jest dobrowolne dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, przy czym działalność musi być prowadzona w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony życia bądź zdrowia. Jeśli jednak właściciel firmy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej zatrudnia choćby jednego pracownika, jest zobowiązany do zorganizowania szkolenia BHP dla siebie oraz osób zatrudnionych.

Każdy etatowy pracownik, a więc zatrudniony w formie umowy o pracę, musi przejść zorganizowane przez pracodawcę szkolenie z zakresu BHP obejmujące także przepisy przeciwpożarowe oraz zasady udzielania pierwszej pomocy. Pracodawca musi też zapoznać pracownika z oceną ryzyka zawodowego i dokonać instruktażu związanego z danym stanowiskiem. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy co jakiś czas ulegają zmianom. Dlatego oprócz wstępnych szkoleń z zakresu BHP pracownicy są zobowiązani również do odbywania zorganizowanych przez pracodawcę okresowych szkoleń. Ich częstotliwość zależy od konkretnego stanowiska. Na różnych stanowiskach środowisko pracy stwarza bowiem odmienne zagrożenia. Stanowiska charakteryzujące się wysokim stopniem ryzyka utraty zdrowia lub życia najczęściej wiążą się z koniecznością odbywania okresowych szkoleń raz w roku. W przypadku mniej ryzykownych stanowisk takie szkolenia mogą odbywać się co pięć lat.

To pracodawca jest odpowiedzialny za szkolenie BHP, dlatego organizacja szkolenia leży po jego stronie, podobnie jak finansowanie. Zgodnie z przepisami szkolenie z zakresu BHP powinno odbywać się w godzinach pracy, a jeśli szkolenie przedłuży się, pracodawca jest zobowiązany do zrekompensowania tego zatrudnionym na przykład w formie godzin wolnych od pracy. Szkolenia z zakresu BHP mogą mieć charakter grupowy lub indywidualny. Na większości stanowisk wstępne szkolenia z zakresu BHP nie kończą się egzaminami, jednak przeszkolony pracownik musi w sposób pisemny potwierdzić fakt, że odbył szkolenie z zakresu BHP.

Źródło: https://www.seka.pl/czy-kazdy-pracownik-powinien-przejsc-szkolenie-bhp/

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej