Na czym polega konkurs Raporty Społeczne?

W konkursie Raporty Społeczne przyznawane są nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. To inicjatywa mająca na celu upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu (CSR), zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego, skierowana do firm i organizacji publikujących raporty ze swojej aktywności w tych obszarach. Pierwsza edycja konkursu miała miejsce w 2007 roku. Organizatorami projektu są: Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Deloitte. Do 2014 r. konkurs współorganizowały firmy PwC i CSR Consulting, a w 2015 r. – firma SGS.

Głównym celem konkursu jest zwrócenie uwagi na znaczenie raportowania pozafinansowego i wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie. Dzięki inicjatywie wyróżniane są przedsiębiorstwa, które nie tylko prowadzą działalność uwzględniając interes społeczeństwa i środowiska, ale także potrafią w sposób jasny, przejrzysty i wiarygodny zaprezentować swoje dokonania w publikowanych raportach. Konkurs przyczynia się do zwiększenia transparentności działań organizacji i podejmowania dialogu z interesariuszami.

W ostatniej edycji Konkursu Raporty Społeczne wzięła udział rekordowa liczba 56 publikacji. Składa się na nią między innymi: 12 debiutów, 15 raportów zintegrowanych oraz 3 raporty organizacji pozarządowych. Wyniki konkursu zostały ogłoszone 15 października 2020 w formie online.

Laureatami nagród głównych, podobnie jak w poprzedniej edycji, zostały firmy: LPP – nagroda główna za raport zintegrowany, Santander Bank Polska – najlepszy raport społeczny.

Źródło: http://raportyspoleczne.pl/lpp-i-santander-bank-polska-ponownie-liderami-w-raportowaniu-niefinansowym/

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej