Jakie wsparcie jest przewidziane w ramach Tarczy PFR 2.0 dla małych i średnich przedsiębiorstw?

Komisja Europejska zatwierdziła polski program dla firm, które z powodu pandemii musiały ograniczyć lub zawiesić swoją działalność. Na Tarczę PFR 2.0 składa się pomoc w formie dotacji dla mikroprzedsiębiorstw i w formie dopłat do niepokrytych kosztów stałych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Budżet programu wynosi 13 mld zł (ok. 2,91 mld EUR), z czego 6,5 mld zł ma być przeznaczone dla mikroprzedsiębiorstw i  6,5 mld zł dla małych i średnich przedsiębiorstw. Możliwe jest przesunięcie do 20% środków pomiędzy dwoma formami wsparcia przy zachowania budżetu 13 mld zł.

Organem przyznającym pomoc, odpowiedzialnym za wdrożenie środków z Tarczy 2.0 jest Polski Fundusz Rozwoju. Pomoc może być udzielana od 15 stycznia 2021 r. Wnioski można składać do 28 lutego 2021 r.

Środki mogą być przekazane przedsiębiorcom prowadzącym działalność w 38 branżach z Polskiej Klasyfikacji Działalności. Program ma zapobiec znacznemu spadkowi przychodów i utracie płynności finansowej, a w konsekwencji zmniejszeniu ryzyka utraty miejsc pracy i bankructwa najbardziej dotkniętych przedsiębiorstw.

Pomoc dla mikroprzedsiębiorstw:

  • Przeznaczona dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników z 38 branż PKD oraz o rocznym obrocie lub sumie bilansowej nie przekraczającej 2 000 000 EUR.
  • Maksymalna kwota, jaką przedsiębiorca może uzyskać to 36 000 zł na pracownika.
  • Jeżeli przedsiębiorca otrzymał już pomoc z Tarczy 1.0, maksymalna kwota dofinansowania otrzymanego z obu Tarcz nie może przekroczyć 72000 zł na pracownika.
  • Zaliczka zwrotna będzie musiała zostać zwrócona, jeśli średni poziom zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r. nie zostanie utrzymany.

Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw

  • Przeznaczona dla firm zatrudniających do 249 pracowników z 38 branż PKD o rocznym obrocie nie przekraczającym 50 000 000 EUR lub sumie bilansowej nie przekraczającej 43 000 000 EUR.
  • Pomoc w formie zaliczek zwrotnych, które pokryją część niepokrytych kosztów stałych tych przedsiębiorstw, w przypadku których wybuch COVID-19 spowodował zawieszenie lub ograniczenie ich działalności.
  • Pomoc zostanie przyznana przedsiębiorstwom, które odnotują spadek obrotów o co najmniej 30% w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r.
  • Pomoc do wysokości 70% niepokrytych kosztów stałych, ale nie więcej niż 3,5 mln zł na przedsiębiorstwo.
  • Kwota pomocy jest dodatkowo ograniczona do 72 000 zł na pracownika, jeżeli firma otrzymał już pomoc z Tarczy 1.0. Maksymalna kwota pomocy z obu Tarcz nie może przekroczyć 144 000 zł na pracownika.

Źródło: https://www.pit.pl/aktualnosci/tarcza-pfr-2-0-dla-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-1002771

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej