Jaki wpływ na efektywność ma atmosfera w pracy?

Atmosfera w pracy jest często spychana na dalszy plan. Zdarza się więc, że przychodząc rano do pracy odczuwamy negatywne emocje, szybsze bicie serca i ucisk w żołądku. W takim wypadku efektywność znacznie spada. Pracownicy mają realny wpływ na stan finansowy firmy.

Czynniki wpływające na atmosferę w pracy:

  • Zaufanie – między pracownikami a kierownictwem.
  • Sposób traktowania – pracowników przez kierowników.
  • Poziom satysfakcji pracowników.
  • Zaangażowanie w wykonywaną pracę.
  • Środki motywujące pracowników.

Atmosfera w miejscu w pracy ma znaczny wpływ na efektywność pracowników. Dzięki pozytywnym czynnikom zewnętrznym łatwiej jest zaangażować się w codzienne obowiązki. Pracodawca powinien postawić sobie za cel motywację pracownika. Relacje między kierownikiem a podwładnymi są kluczowe. Mowa tutaj o wzajemnej pomocy i wsparciu, a także ograniczaniu stresu, odpowiedniej komunikacji oraz jasno postawionych celach. Motywacja jest bardzo ważnym elementem zachowania dobrej atmosfery w pracy. Jak to osiągnąć? Oferując pracownikom różnorodne benefity. Mogą być to dodatki finansowe, miejsca do odpoczynku w biurze, czy też dodatkowe urlopy, np. opiekuńcze. Aby atmosfera w pracy była odpowiednia, pracownik musi czuć, że ma możliwość czerpania z tej pracy korzyści – tyczy się to również rozwoju umiejętności. Mało który pracownik lubi stać w miejscu z poczuciem, że w tej pracy już nic więcej nie osiągnie.

W pracy spędzamy dużą część swojego życia. Bardzo istotne jest w takim razie to, żeby te czynności kojarzyły nam się z czymś pozytywnym. Jeśli obowiązki są dla nas przyjemne, to dają nam satysfakcję. Dobra atmosfera w pracy przekłada się od razu na wyniki finansowe firmy. Jeśli pracownicy odczuwają satysfakcję z wykonywanych zadań, to pracują sprawniej i bardziej efektywnie. Odpowiednia atmosfera wpływa też pozytywnie na wizerunek firmy na rynku. Zadowoleni pracownicy wypowiadają się dobrze zarówno w trakcie pracy, jak i później gdy z różnych powodów odchodzą. Bez negatywnych komentarzy firma ma większe szanse na szybszy rozwój i zdobycie dobrej pozycji na rynku.

Bardzo ważną rolę w pracy odgrywa komunikacja. Bez odpowiedniej relacji między pracownikami i pracodawcą nie da się utrzymać dobrej atmosfery w firmie. Otwarte i szczere wyrażanie swojej opinii (oczywiście z zachowaniem wzajemnego szacunku) może być kluczem do sukcesu. Podstawą odpowiedniej atmosfery w pracy jest umiejętność słuchania oraz przekazywania informacji zwrotnej. Pracownik musi mieć poczucie, że z każdą wątpliwością i problemem ma się do kogo zwrócić i nie zostanie skrytykowany, a właśnie wysłuchany.

Umiejętność pracy w zespole jest kluczowa dla dobrej atmosfery w pracy. Gdy pracownicy mogą wyrażać swoje pomysły i skonsultować je ze współpracownikami, to mają poczucie przynależności. Przekłada się ono na efektywność pracy. Szczególnie ważne jest także równe traktowanie. Nie można dopuszczać do faworyzowania wybranych osób, czy dyskryminacji. Negatywnie wpłynie to na ogólną atmosferę. Zadowoleni pracownicy są zdecydowanie bardziej wydajni. Przynosi to korzyści zarówno dla poszczególnych osób, jak i dla całej firmy.

Źródło: https://e-pracownicy.pl/2021/07/14/wplyw-atmosfery-w-pracy-na-efektywnosc/

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”
[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej