Jak wygląda sytuacja seniorów na rynku pracy?

Senior na rynku pracy znajduje wiele barier i spotyka się z dyskryminacją ze względu na wiek, jednak z drugiej strony pracodawcy i państwo mają świadomość, że potrzebni są pracownicy z dużym doświadczeniem, „łatający” lukę demograficzną.

Na przestrzeni ostatnich lat wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 65-74 lata z roku na rok rośnie. Dzieje się to jednak bardzo powoli. Wskaźnik zatrudnienia seniorów nadal jest niższy niż średnia UE, która wynosiła w 2022 roku – według danych Eurostatu – 10 proc.

W Polsce w 2022 roku tylko 8,9 proc. osób w grupie wiekowej 65-74 lata było zatrudnionych.

Dla przykładu w Estonii było to 28 proc., w Szwecji 19,2 proc., a w Czechach 10,5 proc.

Seniorzy są potrzebni, ponieważ na rynku pracy w pewnych branżach brakuje osób do pracy. Młodzi pracownicy, nie zawsze chcą wykonywać danego rodzaju pracę, a nawet jeśli chcą to potrzebne są wykwalifikowane i doświadczone (w tym doświadczone życiowo) osoby, które wdrożą je w środowisko pracy.

Kolejnym problemem jest to, że społeczeństwo się starzeje. Konieczna jest więc każda „siła robocza”, która będzie pracowała na przyszłe pokolenia.

Rząd w ostatnich latach jak i aktualnie poszerzył swoją ofertę dla seniorów, aby zwiększyć wskaźnik zatrudnienia w tej grupie wiekowej. Powstał:

  • Program Aktywni Plus. W ramach tego programu na lata 2021–2025 – organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań publicznych kwotą od 25 tys. do 250 tysięcy zł.

Rząd wskazuje na 4 priorytety Programu:

  • Aktywność społeczna obejmuje działania mające na celu zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie niesamodzielnych osób starszych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy.
  • Partycypacja społeczna przyczynia się do wzmocnienie samoorganizacji środowiska osób starszych oraz zwiększenia wpływu osób starszych na decyzje dotyczące warunków życia obywateli.
  • Włączenie cyfrowe obejmujące działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych.
  • Przygotowanie do starości realizowane poprzez wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych oraz zwiększanie bezpieczeństwa seniorów.
  • Pogram Wspieraj Seniora;
  • Program Senior Plus;
  • Program Opieka 75+.

Źródło: https://kadry.infor.pl/zatrudnienie/5770437,senior-na-rynku-pracy.html 

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej