Czy wypadek na oblodzonym parkingu zakładowym to wypadek przy pracy?

Oblodzone chodniki czy parkingi na terenie zakładu pracy jak najbardziej mogą sprzyjać upadkom i wypadkom. Sezon zimowy to czas wzmożonych uciążliwości związanych ze środowiskiem pracy, w szczególności na przestrzeni otwartej. Niska temperatura, opady – w tym śniegu – mają jak najbardziej przełożenie na bezpieczeństwo procesów pracy realizowanych na przysłowiowym świeżym powietrzu.

Jednak nawet w przypadku, gdy praca wykonywana jest w dużo bardziej komfortowych biurowych w warunkach środowiska pracy, do zakładu pracy trzeba jakoś dotrzeć. To w sezonie zimowym często bywa wyzwaniem, w tym dla instytucji zajmujących się transportem zbiorowym.

Przekroczenie bramy zakładu pracy nie w każdym przypadku oznacza pełne bezpieczeństwo. Nie można bowiem wykluczyć sytuacji, kiedy to drogi wewnątrzzakładowe, w tym chodniki pod względem stanu nawierzchni dalekie będą od doskonałości. Często nadając się bardziej do jazdy na łyżwach niż do bezpiecznego przemieszczania się od bramy w ogrodzeniu zakładu do wejścia do budynku, w którym zorganizowane są pomieszczenia pracy.

W przypadku, gdy utrzymywanie nawierzchni wewnątrzzakładowych dróg oraz chodników we właściwym stanie jest kwestią czysto teoretyczną, nie można wykluczyć sytuacji, kiedy to pracownik poślizgnie się, straci równowagę i upadnie. Jeżeli w wyniku takiego nieszczęśliwego zdarzenia dojdzie do urazu zdarzenie będzie spełniało cechy wypadku. Pytanie tylko, czy ostatecznie będą podstawy do kwalifikowania jego w kategoriach wypadku przy pracy.

Odnosząc się to powyższego dylematu, na wstępie należy przyjąć, że jeżeli nie ma urazu, co do zasady nie ma wypadku. Jeżeli jednak uraz jest, rodzi się pytanie, czy zdarzenie kwalifikować w kategoriach wypadku „w drodze”, czy może w kategoriach wypadku przy pracy. Problem wynika z tego, że przepisy precyzyjnie nie określają początku i końca drogi do pracy lub z pracy.

Przyjmuje się jednak, że droga zaczyna się z chwilą opuszczenia pracownika drzwi jego mieszkania czy domu, a kończy na granicy terenu władztwa zakładu pracy. Tym samym ustalenie miejsca zdarzenia ma znaczenie kluczowe. Przyjmując jednak, że doszło do niego na terenie zakładu, nawet przed wejściem do budynku, w którym znajdują się pomieszczenia pracy, uwzględniając okoliczności konkretnego zdarzenia może istnieć podstawa do kwalifikowania wypadku w kategoriach wypadku przy pracy.

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych warunków nie tylko wewnątrz nieruchomości, w której usytuowane są pomieszczenia pracy, ale w obrębie całej nieruchomości, nad którą sprawuje władztwo – w tym części niezabudowanej. Dotyczy to zatem również znajdującej się w dyspozycji pracodawcy przestrzeni otwartej, po której pracownicy się przemieszczają, na terenie której pracownicy również mają prawo do właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa.Źródło: https://www.portalbhp.pl/blog-o-tematyce-bhp/wypadek-na-oblodzonym-parkingu-zakladowym-czy-to-wypadek-przy-pracy-10278.html

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej