Konferencja „Bezpieczeństwo pracy w leśnictwie – stan obecny, wyzwania na przyszłość”. Psycholog dla leśników

Życie nie toczy się tak, jak powinno, ale jest takie, jakie jest.
Sposób, w jaki sobie z tym radzisz, stanowi całą różnicę.
Virginia Satir.

W 2016 roku w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu przeprowadzony został program pilotażowy wsparcia psychologicznego, którego celem było stworzenie takich warunków, aby pracownik mógł skorzystać z pomocy psychologa niemalże w każdej chwili  – osobiście lub online. O efektach tego programu mówiła, 23 września br. w czasie konferencji poświęconej BHP w leśnictwie, psycholog Anna Proch-Lendzion współautorka programu.

Według definicji Światowej Organizacji Pracy zdrowie psychiczne to „stan dobrego samopoczucie, w którym człowiek wykorzystuje swoje zdolności, może radzić sobie ze stresem w codziennym życiu, może wydajnie i owocnie pracować oraz jest w stanie wnieść wkład w życie danej wspólnoty”.

Jak ważny w obecnych czasach jest temat zdrowia psychicznego, pokazują statystyki.

Chorobami psychicznymi dotkniętych jest w krajach Unii Europejskiej łącznie 84 mln osób, czyli 17,4 proc. społeczeństwa – wynika z danych Instytutu Pomiarów i Szacunków Zdrowotnych (IHME). Najczęstsze są zaburzenia lękowe – 25 mln osób (5,4 proc. populacji) i związana z nimi depresja (21 mln osób – 4,5 proc. populacji). 11 mln osób ma problemy wynikające z choroby alkoholowej.

Choroby psychiczne to także straty dla gospodarki. Koszt chorób psychicznych w Polsce wynosi prawie 13 mld euro rocznie – wynika z raportu OECD. Z czego koszty systemu zdrowotnego to 5,1 mld euro, koszty opieki socjalnej – 3,2 mln euro, koszty obniżonej produktywności – 4.6 mld euro.

Powyższe liczby pokazują jak  ważne jest zapobieganie kryzysom psychicznym także w miejscu pracy. Pracodawca powinien z jednej strony wspierać pracowników w dbaniu o zdrowie i dobrostan psychiczny, jak budować efektywność zespołu w trzech obszarach – fizycznym, psychologicznym i relacyjnym.

I właśnie  korzyści, jakie niesie ze sobą stałe wsparcie psychologiczne na przykładzie pracowników leśnictwa omówiła podczas konferencji psycholog Anna Proch-Lendzion.  Prelegentka przedstawiła zasady, ale także efekty programu polegającego między innymi na stałym dostępie pracowników do pomocy psychologicznej, która od kilku lat funkcjonuje w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

W 2016 roku w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu wprowadzony został  program pilotażowy wsparcia psychologicznego, którego celem było stworzenie takich warunków, aby pracownik mógł skorzystać z pomocy psychologa niemalże w każdej chwili  – osobiście lub online. Program zakładał również wzmocnienie pracownika będącego w kryzysie i w sytuacji trudnej (np. problemy ze zdrowiem psychicznym, trudności w relacjach pracowniczych, ale i prywatnych), zapobieganiu eskalacji kryzysu, wzmocnienie kompetencji psychologicznych pracowników, psychoedukacja zdrowia psychicznego i wreszcie prewencja zdrowia psychicznego.

W ramach pilotażu wprowadzono dyżury psychologów, którzy dostępni byli stacjonarnie lub pod telefonem dwa razy w tygodniu po trzy godziny dziennie. I tak w latach 2017-2022 psycholodzy udzielali porad osobiście pacjentom (3193 godziny porad) i telefonicznie ( 1276 godzin). Przeprowadzili 592 godzin szkoleń, 33 godzin interwencji i 67 godzin mediacji.

Program wsparcia psychologicznego spowodował poprawę stanu psychicznego pracowników, wzrosło również poczucie bezpieczeństwa w sferze psychicznej i emocjonalnej, poprawę relacji i atmosfery w pracy, zmniejszenie poziomu stresu i lęku. To wszystko z kolei przełożyło się np. na zmniejszenie absencji w pracy.

Małgorzata Kuźma

„Bezpieczeństwo pracy w leśnictwie – stan obecny, wyzwania na przyszłość” to tytuł konferencji, która odbyła się w 23 września br. w budynku Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
Organizatorem wydarzenia, które sfinansowane zostało z Funduszy Norweskich w ramach projektu „Godna praca to bezpieczna praca”,  był Region Gdański NSZZ „Solidarność” przy współpracy z Krajowym Sekretariatem Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”. W konferencji wzięło udział około 300 osób, przede wszystkim pracownicy służb BHP i społeczni inspektorzy pracy, związkowcy. Obecni byli również dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, nadleśniczy, przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Konferencja została objęta patronatem honorowym
przez Radę Ochrony Pracy oraz Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej