Jak zadbać o firmę i dobrostan pracowników?

Zdezorganizowany zespół, zmęczenie pracowników, złe zarządzanie ich czasem wpływają negatywnie na efektywność firmy. Oto kilka wskazówek, które pomogą wzmocnić Ci dobre samopoczucie personelu, zwiększyć jego wydajność i w efekcie stworzyć szanse na polepszenie funkcjonowania firmy.

Wypalenie zawodowe to bolączka, na którą narzekają pracujący Polacy. Pracownicy czują się przemęczeni, brakuje im klarownych zasad określających możliwości awansu, chcą by pracodawcy bardziej dbali o zwiększenie ich kompetencji. Takie wnioski wynikają z przeprowadzonych we wrześniu 2023 r. badań PSH Lewiatan zrealizowanych we współpracy z SW Research w ramach inicjatywy „Urodzeni Przedsiębiorcy”.

Opinie pracowników wyrażone w badaniach powinny być uważnie analizowane przez pracodawców i właścicieli mniejszych lub większych firm. Podejście do pracy i oczekiwania wobec pracodawcy zmieniają się dzisiaj radykalnie. Warto tym zmianom przyjrzeć się i zastanowić, jak dostosować funkcjonowanie firmy do najnowszych trendów – mamy do czynienia ze zmianą globalną.

Przedstawiamy pięć prostych zabiegów, które mogą mieć dobry wpływ na skuteczność zarządzania Twoją firmą. Wdrożenie ich może też stać się początkiem procesu, w którym dobrostan pracowników korzystnie przełoży się na jej biznesową kondycję.

Work–life balance to zdrowa równowaga między życiem prywatnym a zawodowym. Pokoleniowa zmiana na rynku pracy zdominowanym przez millenialsów i pokolenie Z oznacza radykalne przewartościowanie w spojrzeniu na rolę pracy i pracodawcy. Zrób więc wszystko, by poznać oczekiwania pracowników dotyczące tej kwestii. Sprawdź, czy Twoje wyobrażenie o satysfakcjonujących warunkach pracy jest zbieżne z oczekiwaniami personelu.

Precyzyjne wytyczenie granic między pracą a życiem prywatnym staje się dzisiaj niezbędnym elementem zarządzania każdą firmą zgodnie z duchem ESG – dotyczy to zarówno dużych, jak i małych firm. Zadbaj więc o to, by obowiązki zawodowe nie przeciążały pracowników. Zespoły, które funkcjonują w poczuciu zdrowej równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym są bardziej efektywne i bardziej lojalne wobec pracodawcy. Mocniej też angażują się w swoją pracę.

Dobry pracownik potrzebuje pozapłacowych bodźców motywujących go do codziennej pracy. Dbanie o odpowiednią atmosferę w biurze, nagradzanie dobrych wyników, oferowanie dodatkowych benefitów firmowych – to wszystko powinno stać się integralną częścią procesu zarządzania firmą. Na wzmacnianie dobrych relacji między pracownikiem, a pracodawcą będą wpływać nawet tak proste pomysły jak: organizowanie różnorodnych konkursów, spersonalizowane prezenty na różne okazje i elastyczne godziny pracy.

Pozytywnie nastawiony pracownik mocniej zaangażuje się w swoje obowiązki i podejmie wykonywania bardziej wymagających zadań. System motywacyjny może być jednym z silnych atutów, którym dysponuje menedżer. Z kolei zmotywowany zespół, to większa szansa na realizację firmowych planów.

Dobre zarządzanie czasem pracy w firmie zmniejsza niebezpieczeństwo przemęczenia i stresu odczuwanego przez pracowników. Kluczowe jest w tym przypadku zrozumienie, ile tego czasu potrzeba na realizację zadań, które z nich są priorytetowe, jakimi zasobami ludzkimi dysponujemy, by je realizować. Analiza sposobów, w jaki pracownicy wykonują swoje obowiązki, monitorowanie danych dotyczących czasu pracy pomogą w identyfikacji obszarów wymagających optymalizacji.

Warto planować pracę przy pomocy regularnie aktualizowanego harmonogramu, który ułatwi klarowny podział obowiązków i ustalanie priorytetów. Warto pamiętać, że pracownik powinien mieć świadomość, które zadania są najistotniejsze, a które można zrobić później.

Na wyniki jakie osiąga firma kluczowy wpływ mają standardy obsługi klienta. Edukowanie pracowników w tym zakresie to krok w dobrą stronę. Ale warto także szkolić i uczyć personel, tak aby poszerzał swoją wiedzę z pozostałych obszarów. Powinny to być regularne szkolenia związane zarówno z nabywaniem konkretnych umiejętności (np. szkolenia inwentaryzacyjne) jak i kompetencji miękkich, a nawet podstaw marketingu.

Zadbaj więc o otrzymywanie feedbacku związanego z potrzebami pracowników odnośnie szkoleń i kursów. Każde działanie na rzecz dostarczania wiedzy pracownikom i menedżerom będzie się opłacać. Prawa współczesnego rynku są takie, że zwyciężają na nim specjaliści dobrze poinformowani i otwarci na pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności.

Nowoczesne technologie sprzyjają dzisiaj polepszeniu kultury organizacyjnej zarówno małych, jak i dużych firm. Nie bój się ich! Wykorzystane we właściwy sposób, zwiększą produktywność personelu. Wdrażanie odpowiednich aplikacji nie tylko przyśpiesza i standaryzuje kluczowe procesy w firmie, ale także ułatwia pracownikom i kadrze menedżerskiej wykonywanie rutynowych czynności.

Przeanalizuj procedury w swojej firmie, by ocenić, czy standardowe obowiązki personelu nie mogą być do pewnego stopnia zautomatyzowane. Technologia może skrócić czas wykonywania konkretnych zadań, dzięki czemu wzrośnie wydajność i zadowolenie pracowników, co w efekcie przełoży się na wyniki firmy.

Źródło: https://kadry.infor.pl/kadry/hrm/zarzadzanie/6351658,piec-sposobow-na-to-jak-zadbac-o-firme-i-dobrostan-pracownikow-pomog.html

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej