W maju czeka nas paraliż na kolei: strajk w POLREGIO, mediacje w PKP CARGO

Nad polską koleją – PKP CARGO i POLREGIO, unosi się widmo strajku. Związkowcy z PKP CARGO SA, największego towarowego kolejowego przewoźnika w kraju i drugiego w Unii Europejskiej, spotkali się 27 kwietnia br. z prezesem spółki i podpisali protokół rozbieżności. Zaczyna się etap mediacji. W spółce kolejowej POLREGIO 16 maja br. nie wyjadą pociągi – będzie strajk.

Związkowcy, reprezentujący pracowników spółki PKP CARGO, domagają się podwyżki wynagrodzeń zasadniczych o 600 zł netto dla każdego z pracowników z ZUZP oraz proporcjonalnej podwyżki dla pracowników wynagradzanych wg wskaźnika. W PKP Cargo zatrudnionych jest 15 tys. osób. Spór zbiorowy trwa w PKP Cargo od początku marca br. Systemowych podwyżek nie było w spółce od 2019 r.  Doszło nawet do tego, że 12 kwietnia br. związkowcy zajęli siedzibę PKP CARGO w Warszawie.

27 kwietnia br. nowy prezes spółki Dariusz Seliga miał przedstawić związkom propozycje podniesienia pensji w dwóch turach od 1 kwietnia br. i od 1 października br. Spotkanie zakończyło się podpisaniem protokołu rozbieżności.

– Prezes PKP CARGO raz po raz deklaruje dobrą wolę, z której niewiele wynika. Zasłania się brakiem pieniędzy na podwyżki płac. Jeśli nie znajdziemy rozwiązania i tak pociągi nie pojadą. Ludzie odejdą ze spółki. Szczególnie dotyczy to maszynistów i pracownicy nadzoru manewrowego. Manewrowy na kolei obsługuje bocznice, podstawia wagony dla zakładów przemysłowych, łączy i rozłącza wagony. Bez nich ruch stanie się niemożliwy – tłumaczy Jan Majder, przewodniczący OM NSZZ „Solidarność” PKP CARGO, zastępca przewodniczącego Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „S”.

98 proc. pracowników PKP Cargo, którzy wzięli udział w referendum strajkowym (67 proc. pracowników), opowiedziało się za strajkiem, jeśli pracodawca nie zrealizuje postulatów płacowych przedstawionych przez organizacje związkowe. Strony uznały, że spotkanie z 27 kwietnia br. kończy rokowania, a spór zbiorowy, zgodnie z przepisami prawa, przechodzi w etap mediacji w ramach sporu zbiorowego w PKP CARGO. Mediację zacząć się mają do 16 maja br. Są wykonaniem zobowiązań Stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla zatrudnionych przez Centralę i Zakłady PKP CARGO S.A.

Transport jest jedną z branż, które najszybciej reagują na wszelkie wahania rynkowe. Sytuację komplikuje wojna za naszą wschodnią granicą i sankcje na Rosję i Białoruś, utrudniające wymianę towarową. Możemy się spodziewać dalszych ograniczeń i zmian tras przejazdu.

– Załoga popiera postulaty płacowe i jest gotowa przystąpić do strajku. To daje nam zielone światło do działania. Chcemy rozmawiać, ale jeśli nie dojdziemy do porozumienia, wykorzystamy procedury przewidziane w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, ze strajkiem włącznie. Oczywiście, zdajemy sobie sprawę z tego, że pieniędzy może być mniej z powodu wojny i embarga, ale czekamy od trzech lat na jakiś ruch w naszą stronę – mówi Jan Majder i przypomina, że np. na terminalu przeładunkowym Braniewo, przez który szedł m.in. rosyjski węgiel i nawozy sztuczne po nałożeniu embarga ruch praktycznie ustał.

Tymczasem u największego krajowego przewoźnika regionalnego POLREGIO (spółka z udziałami państwa i samorządów wojewódzkich) komitet strajkowy zapowiedział strajk na 16 maja br. Przewozy regionalne na co dzień obsługują nawet 250 tys. pasażerów.

Także w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej trwa spór (zawieszony w czwartek 28 kwietnia br.) zarządu z kontrolerami ruchu lotniczego. Lotnisko Chopina i Warszawa-Modlin nie będą jednak działały w ograniczonym zakresie.  O nadzorze bezpieczeństwa ruchu lotniczego w Ministerstwie Infrastruktury chyba zapomniano, koncentrując się – nie tylko propagandowo, na planach budowy giganta tzw. CPK Baranów. 28 kwietnia br. Polska Agencja Żegluga Powietrzna i kontrolerzy doszli do tymczasowego porozumienia zawartego na ponad dwa miesiące, do 10 lipca br. W tym czasie strony sporu mają ustalić jego szczegóły. Rządowi (i pasażerom) mogą jednak przybyć w maju kłopoty w kolejnictwie.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej