Prezydium Komisji Krajowej „S”: Epidemia nie zwalnia z przestrzegania prawa

NSZZ „Solidarność” stanowczo protestuje przeciwko brakowi konsultacji społecznych projektu ustawy drugiego etapu „Tarczy antykryzysowej”. – To złamanie podstawowych zasad – zwraca uwagę Prezydium Komisji Krajowej.

Prezydium KK odnosząc się do procedowania drugiej odsłony tzw. Tarczy antykryzysowej uznało, że brak konsultacji pozbawia związki zawodowe części swoich uprawnień, co podważa i tak już mocno osłabione zaufanie NSZZ „Solidarność” do dobrych intencji strony rządowej. Stanowisko zostało podjęte w środę, 8 kwietnia podczas wideokonferencji.

  • Jest to tym bardziej oburzające, że projekt wprowadza rozwiązania jednoznacznie uderzające w sytuację pracowników obniżając w sposób istotny poziom bezpieczeństwa socjalnego milionów Polaków. Wymienić wystarczy możliwość dokonywania redukcji zatrudnienia oraz obniżanie wynagrodzeń w administracji publicznej, pozbawiając jednocześnie związki zawodowe prawa do ochrony tych pracowników – zwraca uwagę Prezydium KK. – Po raz kolejny najbardziej poszkodowani są pracownicy, ci którzy płacą sumiennie wszelkie daniny publiczne, i bez których nie byłoby możliwości zapewnienia jakiegokolwiek wsparcia dla pozostałych grup zatrudnionych.

Już w opinii do pierwszej „tarczy” NSZZ „Solidarność” podkreślała, że takie rozwiązania są jawnie niesprawiedliwe i nie będą akceptowane przez Związek. „Solidarność”, która szybko reaguje i nie przedłuża czasu konsultacji, żąda teraz od premiera natychmiastowych konsultacji projektu w zakresie prawa pracy i uprawnień pracowniczych oraz uwzględnienia naszych postulatów.

Dodajmy, że stanowisko Prezydium Komisji Krajowej zostało przesłane do premiera, ministerów rozwoju oraz rodziny, pracy i polityki społecznej.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej