Skuteczny nacisk „Solidarności”

Dzięki interwencji i naciskom NSZZ „Solidarność” udało się zapobiec wprowadzeniu do „tarczy antykryzysowej 3.0” antypracowniczych zapisów.

NSZZ „Solidarność” od początku włączył się w działania mające na celu ograniczanie negatywnych skutków pandemii dla pracowników. Przy negocjowaniu „tarczy antykryzysowej 1.0” strona związkowa starała się, żeby organizacje zakładowe miały możliwość rozmów i dialogu z pracodawcą w sprawach dotyczących pracowników. Udało się wynegocjować zapisy wprowadzające wymóg, że tam, gdzie funkcjonują reprezentatywne związki zawodowe, wszystkie zmiany muszą odbywać się na podstawie porozumienia.

Niestety, już „tarcza 2.0” nie została skonsultowana ze związkami zawodowymi i znalazły się tam regulacje niekorzystne dla pracowników, szczególnie pracowników sfery finansów publicznych, tzw. budżetówki. Również brak konsultacji ze związkami zawodowymi doprowadził do tego, że w pakiecie projektów kolejnych ustaw, czyli „tarczy 3.0”, znalazły się zapisy wręcz skandaliczne, między innymi wprowadzające możliwość zwolnień pracowników bez ustalania tego ze związkami zawodowymi, zwolnień działaczy związkowych i osób szczególnie chronionych. Były też bardzo niekorzystne zapisy dotyczące zakładowego funduszu świadczeń socjalnych czy jednostronnego wypowiadania przez pracodawców układów zbiorowych pracy i regulaminów. NSZZ „Solidarność” w tej sprawie ostro zaprotestował, związkowe struktury różnych szczebli wydały stanowiska, w których sprzeciwiały się antypracowniczym zapisom „tarczy 3.0”.

Przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda interweniował w tej sprawie u prezydenta Andrzeja Dudy i wicepremier Jadwigi Emilewicz.  – Jedyną osobą, która wysłuchała mnie i przeciwstawiła się temu, był Pan Prezydent. Po raz kolejny stanął na wysokości zadania i po raz kolejny musimy mu za to podziękować. Podziękowania kierujemy także do minister Emilewicz, która negocjowała z „Solidarnością” przez wiele godzin. I to dzięki Andrzejowi Dudzie i Jadwidze Emilewicz „Solidarności” udało się te haniebne zmiany wyrzucić z nowej tarczy – powiedział przewodniczący.

Protest „Solidarności” okazał się skuteczny i w nowej wersji „tarczy 3.0” nie ma już antypracowniczych zapisów. Prace nad tą wersją tarczy będą kontynuowane, jednak jest zapewnienie ze strony rządowej, że wszystkie kwestie dotyczące czasu pracy, wynagrodzeń, zwolnień i urlopów będą podlegały konsultacji ze związkami zawodowymi.

(mk)

Stanowisko Prezydium ZRG NSZZ „Solidarność” ws. Tarczy antykryzysowej 3.0

Komentarz Krzysztofa Dośli, przewodniczącego Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej