Maksymalnie 50 klientów w sklepie

Alfred Bujara, przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność” wystosował list do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleny Maląg i opracował wraz z kolegami z „S” specjalny algorytm limitów osób, które przebywają w sklepie w jednym momencie.
Alfred Bujara chce, aby chronić zarówno pracowników handlu, jak i klientów sklepów.
W propozycji jest postulat aby w placówkach małych przebywać mogło jednorazowo do 5 klientów i dostawców. W placówkach dyskontowych – do 20 klientów i dostawców. Natomiast w placówkach wielkopowierzchniowych – do 50 klientów i dostawców.

Zdaniem „Solidarności”, na czas walki z koronawirusem potrzebne są inne zasady pracy w handlu. Rząd już wprowadził limit spotkań do 50 osób.

„S” chce, by wymiar czasu pracownika nie przekraczał 6 godzin na dobę i przeciętnie 30 godzin w tygodniu pracy. Pensja pracowników nie będzie uzależniona od tej zmian, czyli i pensja ma pozostać bez zmian.

Pracownicy, którzy zajmują się natomiast „przyjmowaniem, rozładowywaniem i ekspozycją towaru” powinni mieć inny limit czasu pracy – maksymalnie 4 godziny na dobę.

„Solidarność” zaapelowała do minister rozwoju Jadwigi Emilewicz o wprowadzenie jednolitych procedur bezpieczeństwa w placówkach handlowych na terenie całego kraju w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusem. Chodzi m.in. o obowiązek wyposażenia pracowników sklepów w odpowiednie środki ochronne.

– Wszyscy widzimy, co dzisiaj dzieje się w sklepach. Ludziom udziela się panika, tracą zdrowy rozsądek, robią zapasy jak na wojnę. Dlatego za niezbędne uważamy ustalenie jednolitych dla całego kraju, i wiążących dla pracodawców procedur – mówi Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”.

10 marca resort rozwoju wspólnie z Głównym Inspektoratem Sanitarnych opublikowały zalecenia dla branży handlowej.

Związek apeluje o zobligowanie pracodawców z branży handlowej do wyposażenia sklepów w pojemniki z żelem dezynfekcyjnym, które byłyby dostępne dla pracowników i klientów oraz zapewnienie pracownikom środków ochrony osobistej, w tym w szczególności rękawiczek ochronnych.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej