Jak sprawnie ubiegać się o zasiłek chorobowy z ZUS?

Jesteśmy w trakcie „sezonu” grypowego. Każdy może zachorować. Tak pracownik, jak i pracodawca. Przedsiębiorca, który opłaca składki za siebie musi pamiętać, że zwolnienie lekarskie nie jest jednoznaczne z wypłatą zasiłku. Trzeba złożyć wniosek. Pracodawcy, którzy wypłacają zasiłki pracownikom mogą natomiast pomniejszyć składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę wypłaconych świadczeń.

Prowadzisz firmę i zachorowałeś? Jeśli podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu, a dobrowolnie chorobowemu to możesz korzystać ze świadczeń w związku  z  wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, a także w razie choroby, opieki nad chorym członkiem rodziny i macierzyństwa. Świadczenie wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Musisz jednak pamiętać, że samo zwolnienie lekarskie nie załatwi sprawy i by otrzymać zasiłek potrzebny jest wniosek na druku Z-3b. Nie należy z tym zwlekać, bo roszczenie o zasiłek chorobowy przedawnia się po 6 miesiącach od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.

Osoby, które są uprawnione do zasiłku po ustaniu zatrudnienia składają wniosek na druku ZAS-53. Dodatkowo przy pierwszym e-ZLA, które obejmuje okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia, do wniosku muszą dołączyć oświadczenie na druku Z-10.

Przedsiębiorca może być też płatnikiem zasiłków. Dzieje się tak, gdy zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 osób. Wypłaca je wtedy pracownikom w czasie ubezpieczenia, np. zatrudnionym w ramach umowy o pracę. Jeśli zgłasza do ubezpieczenia chorobowego 20 osób lub mniej to zasiłki wypłaca ZUS.

Aby ZUS mógł wypłacić zasiłek chorobowy pracodawca, zleceniodawca, który nie jest płatnikiem zasiłków powinien niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania zaświadczenia lekarskiego przekazać do ZUS odpowiednie dokumenty, niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku. W przypadku pracownika jest to druk Z-3, a w przypadku ubezpieczonych innych niż pracownik, np.  zleceniobiorców – druk Z-3a. W przypadku kolejnego e-ZLA za okres nieprzerwanej niezdolności do pracy, zaświadczenie płatnika składek na formularzu Z-3/Z-3a pracodawca bądź zleceniodawca wypełnia w ograniczonym zakresie. Może też skorzystać z zaświadczenia ZAS-12.

Jeżeli płatnik wypłaca zasiłki swoim ubezpieczonym, to pomniejsza opłacane do ZUS składki na ubezpieczenia społeczne o ich kwotę. Nie może jednak pomniejszyć składek o zasiłki, których wypłata była bezpodstawna. Wypłacone zasiłki płatnik rozlicza w składanych do ZUS dokumentach: imiennym raporcie miesięcznym ZUS RSA oraz deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zawsze można skontaktować się bezpośrednio z ZUS podczas e-wizyty, w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) pod numerem tel. 22 560-16-00, a także w dowolnej placówce.

Suma zasiłków chorobowych jakie wypłaciły pomorskie oddziały w ZUS w pierwszym półroczu tego roku to 442,3 mln zł. 

Za: Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa pomorskiego Krzysztof Cieszyński

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej