Umowy zlecenie i zbieg tytułów ubezpieczeniowych – jest raport

Fundacja Instrat opublikowała raport dotyczący zbiegów tytułów ubezpieczeniowych. Jak wskazują autorzy dotyczy to 6,4 proc. osób zatrudnionych. Potencjalna reforma polegająca na objęciu pełnego dochodu składką na ubezpieczanie społeczne miałaby pozytywny wpływ na przyrost środków na indywidualnym koncie w FUS ubezpieczonego czyli wyższą przyszłą emeryturę i wyższy zasiłek chorobowy.

Fundacja Instrat przedstawiła raport dotyczący oskładkowania różnych tytułów ubezpieczeniowych. Autorzy dokumentu „Pełne dochody – niepełne składki. Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych i konsekwencje dla systemu ubezpieczeń społecznych” szacują, że tzw zbieg tytułów ubezpieczeniowych dotyczy 1 miliona zatrudnionych (przez zatrudnionego rozumieją osobę odprowadzającą składkę na ubezpieczenie zdrowotne). Podstawowe przypadki to łączenie umowy o pracę z umową zlecenia lub umowy o pracę z działalnością gospodarczą. Te dwie sytuacje stanowią około 87% ze wszystkich przypadków zbiegów.

  • Najczęściej takie umowy są stosowane w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej, w której występuje 160,3 tys. przypadków zbiegu tytułów do ubezpieczeń.
  • Nie mniej takich przypadków, bo aż 152,4 tys., jest w usługach administrowania.
  • Kolejne 109,7 tys. osób z kilkoma umowami pracuje w handlu
  • 101,1 tys. zajmuje się działalnością naukową, profesjonalną i techniczną
  • 97,5 tys. działalnością finansową i ubezpieczeniową.
  • Z tych samych statystyk wynika także, że w ten sposób są najczęściej ubezpieczone osoby w wieku powyżej 40. roku życia z zarobkami przekraczającymi 7,5 tys. zł.

Szacuje się, że pełne oskładkowanie zleceń może oznaczać zwiększenie wpływów do ZUS nawet o 4 mld zł rocznie.

– NSZZ Solidarność od lat postuluje pełne oskładkowanie dochodów z tytułu umowy zlecenia – mówi Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego NSZZ Solidarność. – Przemawiają za tym liczne argumenty począwszy od kwestii wyższych docelowych świadczeń emerytalnych, ale co najważniejsze taka reforma zmniejszyłaby presję na fałszywe umowy cywilnoprawne oraz przyczyniła się do wzmocnienia uczciwej konkurencji na rynku pracy.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej