Renciści i wcześniejsi emeryci będą mogli do świadczeń dorobić więcej

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu za pierwszy kwartał br. Wynosi ono 6235,22 zł brutto. W sektorze przedsiębiorstw za kwiecień br. – 6626,95 zł brutto. W ślad za tym od 1 czerwca br. renciści i wcześniejsi emeryci będą mogli do świadczeń dorobić więcej.

Niektórzy świadczeniobiorcy powinni kontrolować czy ich dodatkowe zarobki nie spowodują zmniejszenia lub zawieszenia świadczeń. Limity, czyli graniczne kwoty przychodu, są uzależnione od średniej płacy krajowej, której wysokość publikowana jest co trzy miesiące (I kwartał br. 6235,22 zł).

Zmniejszenie bądź zawieszenie świadczenia mogą spowodować przychody z umowy o pracę, zlecenia, agencyjnej, od których obowiązkowo są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne, a także przychodu, który jest podstawą wymiaru składek przy działalności gospodarczej.

Od 1 czerwca br. świadczeniobiorcy, którzy pobierają emerytury, ale nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego (60/65) oraz wszyscy renciści, będą mogli dorobić bez konsekwencji do kwoty 4364,70 zł czyli 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Jeśli ich przychód przekroczy 70 proc. ale będzie niższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia, czyli 8105,80 zł. to świadczenie zostanie zmniejszone o wartość przekroczenia, nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Od 1 marca 2022 r. do końca lutego 2023 r. wynosi ona 691,94 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 518,99 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i 588,19 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba. Jeżeli dodatkowe przychody przekroczą kwotę 8105,80 zł to świadczenie zostanie zawieszone.

Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny (60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni) mogą dorabiać do emerytury bez ograniczeń i nie muszą martwić się o rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Wyjątek stanowią osoby, które pobierają emeryturę w zbiegu z rentą z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego. Wówczas, jakakolwiek kwota dodatkowego przychodu będzie skutkowała zawieszeniem jednego ze świadczeń.

Jeżeli przychód z tytułu pracy emerytów, którym ZUS podwyższył emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, przekroczył wysokość kwoty podwyższenia, to emerytura będzie przysługiwała w niższej kwocie, bez dopłaty. Ograniczenia nie dotyczą części rencistów. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową oraz renty rodzinne przysługujące po uprawnionych do tych świadczeń.

Nowe limity będą obowiązywały do końca sierpnia 2022 r.

Za: Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa pomorskiego Krzysztof Cieszyński

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej