ZUS „rozda” 90 mln zł na poprawę bezpieczeństwa w pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił kolejny konkurs na dofinansowanie do projektów poprawiających warunki pracy. W tej edycji pula środków wynosi 90 mln zł. Wnioski, wyłącznie w formie elektronicznej będzie można składać od 6 czerwca do 8 lipca 2022 r.

Finansowanie działań, które zapobiegają wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym to jedno ustawowych zadań ZUS. Dofinansowane mogą być projekty, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenie zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowanie niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka na stanowiskach pracy.

Minimalna kwota dofinansowania, o którą może ubiegać się wnioskodawca, wynosi 10 tys. zł. Maksymalne dofinansowanie projektu wynosi 80 proc. jego szacowanej wartości, nie więcej jednak niż 299 tys. zł dla działań inwestycyjnych i 300 tys. zł dla inwestycyjno-doradczych. Środki te pochodzą z funduszu wypadkowego.

Dofinansowane mogą być tylko inwestycje, które będą bezpośrednio ograniczać niekorzystne oddziaływania w miejscu pracy. Działania te muszą mieścić się w 27 wskazanych obszarach inwestycyjnych i 2 doradczych. Można zadbać o bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy, kupić urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym, zapewnić ochronę przed promieniowaniem optycznym i energią elektryczną czy sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości oraz wiele innych. Pełna lista znajduje się w załączniku do Regulaminu Konkursu.

Wnioski mogą składać płatnicy składek, którzy nie zalegają ze składkami i podatkami oraz nie znajdują się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji lub postępowania układowego. Dopłatę można otrzymać nie częściej niż raz na trzy lata.

Rozpatrzenie wniosku jest dwuetapowe. Najpierw ZUS sprawdzi projekty pod kątem formalnym – czy są kompletne i poprawne. Następnie merytorycznie zweryfikują je eksperci wyznaczeni przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Przekazanie dokumentów odbywa się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem strony www.prewencja.zus.pl. Pytania lub wątpliwości dotyczące konkursu można zgłaszać na adres e-mail: konkurs@zus.pl. W BIP ZUS udostępniono więcej informacji o konkursie, w tym jego regulamin oraz wymagane załączniki.

Krzysztof Cieszyński
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa pomorskiego

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej