Inspekcja pracy podsumowuje 12 miesięcy

4 337 kontroli w 3 598 podmiotach przeprowadził Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku w 2020 roku. Dane zostały zebrane i przedstawione w corocznym podsumowaniu i jak można przeczytać nie zawsze wszystko przebiegało zgodnie z planem. Np. 124 razy inspektorzy wstrzymywali prace, 150 razy zatrzymywali eksploatacje maszyn, wydali też 56 decyzji o zakazie wykonywania pracy.

OIP w podsumowaniach zwraca uwagę również na wyegzekwowane środki. W ubiegłym roku w czasie kontroli wydano 539 ustnych poleceń, w wyniku których między innymi wypłacono świadczenia w kwocie 891 tysięcy złotych dla pracowników. Skierowano też kilka tysięcy wniosków w wystąpieniach, dzięki którym wyegzekwowano 240 tysięcy złotych.

Część pracy OIP była związana z skargami i wnioskami. Takich w ciągu 12 miesięcy wpłynęło ponad 3400.

– Największą ilość problemów zgłoszono w zakresie wypłaty wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy. Do zagadnień występujących w składanych skargach i wnioskach incydentalnie można zaliczyć tematykę molestowania – informuje OIP.

Inspekcja zwraca uwagę, że szczególnie wymownym sygnałem o nieprawidłowościach występujących w zakładach pracy są skargi i wnioski kierowane przez organizacje związkowe. W 2020 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku wpłynęły 53 takie skargi i wnioski. Dotyczyły one głównie wynagrodzenia za pracę oraz inne świadczenia ze stosunku pracy (30), czasu pracy (27) oraz pomieszczeń pracy i higieniczno-sanitarnych (7).

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej