Inflacja: 2 procent za marzec br.

Inflacja w marcu br. wyniosła 2,0 proc. rok do roku – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Eksperci spodziewali się właśnie takiego odczytu. Miesiąc temu było to 2,8 proc.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,0 proc. (przy wzroście cen usług – o 6,6 proc. i towarów – o 0,4 proc.).W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towa-rów i usług wzrosły o 0,2 proc. (w tym usług – o 0,3 proc. i towarów – o 0,1 proc.)”

– podaje GUS.

wykres za GUS

GUS w komunikacie o cenach w marcu br. podał, że w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny odzieży i obuwia (o 3,3 proc.), restauracji i hoteli (o 0,7 proc.) oraz łączności (o 0,9 proc.).

Niższe ceny rekreacji i kultury (o 0,7 proc.) i żywności (o 0,2 proc.) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,05 p. proc. i 0,04 p. proc. W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie restauracji i hoteli (o 8,6 proc.), mieszkania (o 1,5 proc.) oraz napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 5,2 proc.) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 0,47 p. proc., 0,38 p. proc. i 0,29 p. proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 2,9 proc.) i żywności (o 0,3 proc.) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,27 p. proc. i 0,07 p. proc.

Biorąc pod uwagę odczyty z zeszłego roku, wynik jest imponujący. Marcowy raport o inflacji Narodowego Banku Polskiego (NBP) zakłada, że CPI w 2024 r. będzie na poziomie 3 proc., nieco wzrośnie w 2025 roku, by w 2026 r. znowu się obniżyć do niespełna 3 proc. W tym czasie poziom naszego PKB ma oscylować w okolicy wzrostu do 4 proc.

Na podwyższenie prognozy PKB w latach 2024-2025 wpływają zmiany legislacyjne. Większa niż zakładano w projekcji listopadowej skala podwyżek wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej, podwyższająca nominalne spożycie publiczne, prawdopodobnie przełoży się w części na wyższy poziom tej kategorii. Realizacja nowych działań fiskalnych oddziaływałaby w kierunku silniejszego wzrostu popytu w Polsce.

Tym, co obniżyło ścieżkę inflacji w porównaniu do projekcji opublikowanej w listopadzie, jest przede wszystkim uchwalona przez Sejm w grudniu 2023 r. ustawa o przedłużeniu zamrożenia cen energii do końca czerwca 2024 r. Wyraźnie widać spadek inflacji w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

Dane na kolejne dwa lata są niepewne i wiele czynników może wpłynąć na sytuacje gospodarczą w Polsce: utrzymane lub nie środki osłonowe w postaci tarcz antyinflacyjnych, po niepewność dotyczącą wydarzeń za naszą wschodnią granicą i na Bliskim Wschodzie, zaburzenia dostaw, które mogą z nich wynikać i wpłynąć na międzynarodową wymianę handlową. Kształt ścieżki inflacji CPI w latach 2024-2026 jest silnie uzależniony też od zakładanych zmian prawnych wpływających na ceny energii, gazu i żywności.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej