„Głos Pracownika” w Radiu Gdańsk

W szemudzkich szkołach nauczycielom nie płaci się za przepracowane nadgodziny. „Solidarność” interweniuje

W gminie Szemud działa osiem placówek oświatowych. Pracujący w nich nauczyciele nie otrzymują wynagrodzenia za ponadwymiarowe godziny, choć faktycznie pracują dłużej, niż wynika to z arkuszy organizacyjnych. O tym, jak wygląda sytuacja w szemudzkich szkołach, Olga Zielińska rozmawiała z Ewą Rocławską, przewodniczącą KM Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Wejherowie.

– Nauczycielom nie wypłaca się za przepracowane godziny ponadwymiarowe. Z informacji, które posiadamy jako komisja krajowa, tylko dwóch dyrektorów szkół w gminie Szemud złożyło stosowne dokumenty, potwierdzające realizację ponadwymiarowych godzin przez nauczycieli. Natomiast efekt jest taki, że tych pieniędzy nie wypłacono nauczycielom, stąd reakcja naszego związku – opowiadała Ewa Rocławska.

– Podjęliśmy działania, które mają na celu wyjaśnienie tej sytuacji. Złożyliśmy pismo do dyrektorów placówek i organu prowadzącego, jakim jest gmina Szemud. Czekaliśmy 30 dni na odpowiedź. Dyrektorzy odpisali, posiłkując się opisem, przygotowanym przez sekretarza gminy Szemud, to samo pismo później otrzymaliśmy od gminy. Państwo odwołują się do obecnie działających przepisów, powołują się na rozporządzenie MEN z 25 marca br., a ono mówi wyraźnie, że za przepracowane godziny ponadwymiarowe, w tym te w systemie nauczania online, nauczycielom należy się wynagrodzenie. A należy podkreślić z całą mocą, że przygotowanie zdalnych lekcji wymaga od nauczyciela większego wysiłku. Te lekcje powinny być ciekawe, atrakcyjne. Wymagają od pedagogów dużo czasu. Jesteśmy zdumieni, że gmina Szemud stwierdziła, że za przepracowane godziny ponadwymiarowe nauczycielom nie należy się wynagrodzenie. Ale na jakiej podstawie stwierdza to organ prowadzący? Tego nie wiadomo – dodawała przedstawicielka „Solidarności”.

To kolejna kontrowersyjna sytuacja w szemudzkiej oświacie. Niedawno podejmowaliśmy interwencję w związku ze zwolnieniem kilkunastu osób z jednej ze szkół. Więcej na ten temat można przeczytać >>> TUTAJ.

Link do audycji…>>

Fot. Pixabay

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej