Dorabiasz do renty lub wcześniejszej emerytury? Rozlicz się z ZUS!

Osoby które są na rencie lub wcześniejszej emeryturze i równocześnie dorabiają, powinny poinformować ZUS o dodatkowych przychodach osiągniętych w 2020 r. Ci, którzy tego nie zrobią mogą stracić świadczenie. Termin upływa 1 marca.

Należy podkreślić, że osoby, które mają ustaloną emeryturę powszechną mogą dorabiać bez ograniczeń. Limity dotyczą wyłącznie rencistów oraz wcześniejszych emerytów. Dodatkowe zarobki bowiem w ich przypadku mogą skutkować zawieszeniem lub zmniejszeniem świadczenia.

Gdy przekroczymy próg 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia to nasze świadczenie zostanie obniżone. Gdy natomiast przekroczymy 130 proc – zostanie zawieszone. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłasza co kwartał Prezes Głównego Urzędu Statystycznego i to na tej podstawie ustala się limity.

W 2020 r. kwoty te kształtowały się następująco:

Okres\procent70 proc.130 proc.
1-2/20203 452,20 zł6 411,10 zł
3-5/20203 639,10 zł6 758,20 zł
6-8/20203 732,10 zł6 931,00 zł
9-11/20203 517,20 zł6 531,90 zł
12/20203 618,30 zł6 719,70 zł
Roczna kwota przychodu43 187,90 zł80 205,20 zł

Wcześniejsi emeryci oraz renciści powinni pamiętać, aby do 1 marca dostarczyć do ZUS zaświadczenia o przychodach osiągniętych w 2020 r. Dotyczy to zarówno przychodu z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, a także z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, czy też z tytułu służby w tzw. „mundurówce”. Taki dokument powinien wystawić pracodawca. Świadczeniobiorcy, którzy prowadzą własną działalność muszą napisać oświadczenie samodzielnie. W tym przypadku przychodem jest deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Trzeba pamiętać, że zasady te dotyczą również przychodów osiąganych za granicą.

To ważne, ponieważ jeśli ZUS nie otrzyma tych informacji to może zawiesić wypłatę świadczenia, a także zażądać zwrotu świadczeń nienależnie pobranych.

Poza emerytami, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, z ZUS nie muszą rozliczać się renciści pobierający świadczenie dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz renty rodzinne przysługujące po uprawnionych do takich  rent. Obowiązek ten nie dotyczy też uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów, którzy nie ukończyli 26 lat a są zatrudnieni na umowie zlecenia lub agencyjnej (poza uczniami pobierającymi renty socjalne).

Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego
Krzysztof Cieszyński

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej