Stanowisko – realizacja postulatów strajku oświatowego

Stanowisko nr  5/ 2023 Walnego Zebrania Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku z dnia 18.04.2023 r. ws. konieczności realizacji postulatów strajku z listopada 1980 r.  – systemu naliczania nakładów i płac w oświacie, ochrony godności zawodu nauczyciela

Walne Zebranie Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku z uznaniem przyjęło informację o realizacji uchwały z 2018 roku i odsłonięcia tablicy oraz wydania dwóch publikacji upamiętniających i przypominających cele strajku pracowników oświaty, który miał miejsce w dniach 7 – 17 listopada 1980 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. Za nie do przyjęcia uznajemy fakt, iż część ze 148 negocjowanych wówczas postulatów nie została zrealizowana mimo upływu 43 lat od tamtego protestu. W sposób szczególny chodzi o:

Postulat nr 1 – NAKŁADY

„Za sprawę najistotniejszą dla poprawienia obecnej trudnej sytuacji w oświacie i wychowaniu uważamy konieczność podwojenia obecnego 3,3 proc. udziału oświaty w podziale dochodu narodowego”.

Oświatowa „Solidarność” w negocjacjach z 1981 r. domagała się od rządu przeznaczenia na cele oświaty w 1981 r. 6%. dochodu narodowego, a od 1983 r. by wyniósł co najmniej 7%. Jedynie w ustawie z dn. 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określono ten poziom na kwotę nie mniejszą niż 12,8 proc. planowanych dochodów budżetu państwa. Niestety, w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. wykreślono procentowe ustalanie kwoty subwencji oświatowej.

Postulat nr 11 – SYSTEM PŁAC

„Podnieść wynagrodzenie zasadnicze pracowników oświatowych powyżej średniej krajowej o około 10 do 15%, by uposażenie nauczycieli dorównywało pracownikom inżynieryjno-technicznym w pozostałych działach gospodarki narodowej”.

W art. 31 ust. 2 ustawy Karta nauczyciela wprowadzono zapis, że od 1. 09. 1983 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli nie może być niższe od średniego wynagrodzenia pracowników inżynieryjno-technicznych zatrudnionych w przemyśle uspołecznionym. Zapis ten został wykreślony. Oświatowa „Solidarność” bezskutecznie domaga się wprowadzenia ustawowego odniesienia do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Postulat nr 133 – OCHRONA GODNOŚCI ZAWODU NAUCZYCIELA

„Systematycznie dbać o podniesienie autorytetu nauczyciela na łamach środków masowego przekazu”.

Jest to zadanie do realizacji. Przykładem powinny być, a nie zawsze są, postawa i działania władz oświatowych różnych szczebli na rzecz dialogu, uznawania znaczenia dobrej edukacji dla przyszłości Polski. Brak przyzwolenia dla nadmiernej roszczeniowości wobec szkół i nauczycieli, dla postaw agresywnych, lekceważących elementarne zasady dyscypliny szkolnej.

Walne Zebranie Delegatów oczekuje od Parlamentu i Rządu Rzeczpospolitej, organów prowadzących i nadzorujących szkolnictwo, społeczności rodziców, środków społecznego przekazu wsparcia na rzecz skutecznej pomocy w realizacji w/w postulatów.

Piotr Gierszewski, przewodniczący Walnego Zebrania Delegatów

Do wiadomości:

  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
  • Ministerstwo Edukacji i Nauki,
  • Kluby parlamentarne,
  • Komisja Krajowa i Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”,
  • Jednostki samorządu terytorialnego oraz szkoły i placówki oświatowe,
  • Środki społecznego przekazu.
[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej