Komunikat z obrad Rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku 7. 06. 2022 r.

Podczas Rady Sekcji m. in.:

1/ Przedstawiono prezentację o  nagrodzonych pracach w części plastycznej konkursu „Polska – moje miejsce, mój kraj”. Część muzyczna została przeniesiona na 18 października br. (jeżeli pozwoli sytuacja epidemiczna). Przekazano także podziękowania za koordynację konkursu dla  Anny Kocik – zastępcy przewodniczącego Sekcji i za pomoc w organizacji konkursu dla p. Krystyny Chojnowskiej. Prezentacja i zdjęcia z wręczenia nagród znajdują się na str. www.solidarnosc.gda.pl

2/ Omówiono sytuację w oświacie w związku z wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja br. o 4,4% oraz wnioskiem Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” do Prezesa Rady Ministrów ws. odwołania ministra Przemysława Czarnka. Wniosek znajduje się na str. KSOiW: www.solidarnosc.org.pl/oswiata

3/ Przekazane zostały informacje o obradach XXX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” (Zakopane 26-27 maja br.), w tym o przyjętym Apelu ws. oświaty.

4/ Mecenas Przemysław Sąpór przedstawił uwagi prawne, w tym m.in. dotyczące: ZFŚS, informacji o liczbie członków na 30 czerwca i konsekwencjach braku tej informacji, wątpliwości dotyczących kart głosowania w komisjach konkursowych, rozstrzygnięć w przypadku braku wypłaty wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe w czasie pandemii.  KZ/KM otrzymają informację i opinię dotyczącą pensum nauczycieli teoretycznej i praktycznej nauki zawodu.

5/ Informację o wnioskach z kontroli Komisji Rewizyjnej Sekcji przedstawił przewodniczący Zdzisław Brzeziński.

6/ Przedstawiono informację o rozmowach w Urzędzie Marszałkowskim ws. zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli. Poinformowano o wynikach negocjacji, dotyczących wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, w Gdańsku i w Gdyni.

7/ Przekazano informację o pracy nad instalacją Tablicy upamiętniającej strajk od 7 do 17 listopada 1980 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.

8/ Zaapelowano o uwagi do zawartości Biuletynu Sekcji (wydawany będzie przed nowym rokiem szkolnym 2022/2023).

9/ Przekazano podziękowania za dyżury wolontariackie w punkcie pomocy uchodźcom z Ukrainy (od 11 marca do 10 czerwca 2022 r. punkt recepcyjny w NSZZ „Solidarność”), a także uwagi ws. edukacji uczniów z Ukrainy w polskich szkołach – zwracając uwagę na wyzwania, które pojawią się w nowym roku szkolnym 2022/2023.

10/ Poinformowano o konkursach w szkołach artystycznych (przedstawicielem jest Ewa Rocławska – sekretarz Sekcji) oraz w szkołach i placówkach prowadzonych przez Pomorski Urząd Marszałkowski (przedstawicielem Sekcji jest Anna Kocik).

11/ Omówiono uchwały Zarządu Regionu Gd. NSZZ „S” na wybory w kadencji 2023-2028 (otrzymały KZ/KM).

12/ Przekazano informację o wnioskach na Srebrne Odznaki KSOiW NSZZ „S”.

13/ Przedstawiono apel o wpłaty na XX edycję Funduszu Stypendialnego NSZZ „S” (Apel i skorygowany wniosek stypendialny oraz regulamin znajdują się na podstronie Sekcji).

14/ Przekazano informację  o udziale przedstawicieli Sekcji w jubileuszu 70-lecia Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku (10 czerwca br.).

15/ Dokonano podsumowania udziału przedstawicieli oświatowych struktur „S” w szkoleniu Społecznych Inspektorów Pracy (odbyło się m. in. 18-20 maja br.)

16/ Poinformowano o udziale przedstawiciela Sekcji (jest nim Anna Kocik) w posiedzeniu Komisji ds. Nagród Ministra (13 czerwca br.).

17/ Przekazano informacje i plakat nt. Pielgrzymki Nauczycieli na Jasną Górę (1-2 lipca br.).

18. Ustalono, że następna Rada odbędzie się 6 września 2022 r.

W imieniu Rady Sekcji,

Wojciech Książek, przewodniczący Sekcji Gdańskiej

Ps. W nawiązaniu do spraw płacowych warto przypomnieć słowa Stanisława Bortnowskiego, zawarte w tekście: „O godność stanu nauczycielskiego” z 1981 roku, w którym pisał: Mówi się, że nauczyciel to nie zawód, ale powołanie. Zawsze byłem takiemu myśleniu przeciwny. Stygmat społecznikostwa odbiera nauczycielom prawo do upierania się, normalność. Chodzi po prostu o dobry, atrakcyjny, wymagający pomysłowości i inwencji zawód, daleki od monotonii i nudy, prawnie chroniony, materialnie dofinansowany. Smutek, smutek, smutek”[i].


[i]Teresa Bochwic: „Narodziny i działalność „Solidarności” Oświaty i Wychowania 1980-1989 w świetle dokumentów„, str. 141.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej