Informacja o Biuletynie nr 25 Sekcji

Najnowszy Biuletyn nr 25 wydany przez Międzyregionalną Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku znajduje się już na str. internetowej: www.solidarnosc.gda.pl/oswiata (podstrona: Biuletyny Sekcji). Zostanie też przekazany do KZ/KM wchodzących w skład naszej Sekcji.

Zawiera między innymi szersze rozwinięcie działań naszej Sekcji w roku 2023, w tym decyzje podejmowane podczas WZD w Gdańsku i w Poroninie.

Poza tym w Biuletynie są też zamieszczone m. in.:

 • Opracowanie na podstawie odpowiedzi MEiN, kiedy przysługuje wypłata za godziny ponadwymiarowe, a kiedy nie.
 • O awansie zawodowym w starej i nowej formule.
 • Wybrane zmiany w Kodeksie pracy i w Karcie nauczyciela.
 • Współdziałanie organu prowadzącego z organizacją związkową.
 • Aktualna tabela płacowa.
 • Wykaz KZ/KM wchodzących w skład Sekcji (z aktualnymi tel., mailami).
 • Władze Sekcji.
 • Informacje inne: oferta biura prawnego, działu szkoleń, działu informacji, adresy biur regionu.
 • Informacja o stypendystach (XXI edycja Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” w Gdańsku).
 • Informacja o uroczystości odsłonięcia tablicy w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, prezentacji 2 publikacji – z okazji 43 rocznicy strajku oświatowego w listopadzie 1980 r.
 • Informacja o Wojewódzkim Konkursie Muzycznym „Polska – moje miejsce, mój kraj”.
 • Informacja: „Jak wstąpić do NSZZ „Solidarność”.

Zachęcamy do lektury.

Podziękowania za pomoc w wydaniu kol. Annie Kocik oraz kol. Wojciechowi Książkowi.

Bożena Brauer, przewodnicząca Sekcji Gdańskiej

Tu do pobrania Biuletyn Sekcji nr 25

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej