Tablica – pismo do wojewody

Szanowny pan Dariusz Drelich
Wojewoda Pomorski

Rada Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na odsłonięcie w dniu 17 listopada 2022 r. Tablicy w miejscu strajku pracowników oświaty, który miał miejsce  w listopadzie 1980 r. To wydarzenie, podpisanie porozumienia z Ministrem Oświaty miało wymiar ogólnopolski. Przyjęcie ok. 150 postulatów skutkowało początkiem prac nad systemowymi zmianami w polskim systemie oświaty oraz pragmatyką zawodu nauczyciela. (ich wykaz opublikowaliśmy na str. internetowej Sekcji: www.solidarnosc.gda.pl/oswiata ).   

Chcielibyśmy w dniu odsłonięcia Tablicy zaplanować także konferencję, w której porządku obrad byłyby wystąpienia analizujące wpływ przyjętych postulatów na opracowanie projektu ustawy Karta nauczyciela  i późniejszej Ustawy o systemie oświaty, wystąpienie przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej dotyczące tła historyczno-politycznego strajku, ale też wypowiedzi jego uczestników i osób wspierających. Chcielibyśmy także upamiętnić nieżyjących już uczestników tego ważnego strajku, który miał miejsce 42 lata temu.

Stąd raz jeszcze prośba o wyrażenie zgody na zamieszczenie tablicy oraz o współpracę w tym zakresie. Jesteśmy gotowi do jak najszybszego spotkania w tej sprawie. Informujemy również, że Rada Międzyregionalnej Sekcji upoważniła Prezydium Sekcji do podjęcia działań organizacyjnych a także sfinansowania kosztów Tablicy  z własnego  budżetu (W załączeniu – proponowana treść Tablicy oraz wybrane informacje w tym zakresie).

W imieniu Prezydium Sekcji,

Bożena Brauer, przewodnicząca KM Gdańsk

Wojciech Książek, przewodniczący Sekcji Gdańskiej

Do wiadomości:

  • Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”,
  • Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Gdańsku,

Ps. Proponowana treść tablicy:

Pamięci polskich nauczycieli i pracowników oświaty,
w tym organizatorów strajku w dniach 7 – 17 listopada 1980 roku
w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
oraz represjonowanych, zwalnianych z pracy w stanie wojennym.

NSZZ Solidarność” – Region Gdański
Wojewoda Pomorski

Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Gdańsku

Gdańsk, 17 Listopada 2022 r.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej