Wejherowo

Oddział ZRG w Wejherowie
ul. Hallera 1A/1
Kierownik: Jan Dettlaff
606 687 512
tel./fax: 58 672 37 76
jandet3402@gmail.com

Oddział Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w Wejherowie swoim zasięgiem obejmuje teren powiatu wejherowskiego, z wyłączeniem miasta Rumi.

Godziny otwarcia Biura:
Poniedziałek-piątek: godz. 13-18.

Terminy dyżuru prawnika:
Po zgłoszeniu chętnych w Biurze Oddziału.

Terminy posiedzeń Rady Oddziału:
Pierwszy wtorek m-ca, godz. 10 w Biurze Oddziału.

Prezydium Oddziału:
Rafał Perszon (KZ NSZZ „S” w Proal Ltd.). Ludwika Szpunar (KZ NSZZ „S” w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wejherowie), Marzena Zacholl (KM NSZZ „S” w Szpitalu.Specjalistycznym w Wejherowie.

Dwóch członków Oddziału pełni funkcje członków Zarządu Regionu Gdańskiego: Marek Albecki (KZ NSZZ „S” w Gościcińskiej Fabryce Mebli) i Celina Szulgo (KM NSZZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Wejherowie).

Delegatami na WZD Regionu Gdańskiego są: Marek Albecki, Tomasz Grodzicki (KM NSZZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Redzie), Celina Szulgo (KM NSZZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Wejherowie), Ludwika Szpunar, Marzena Zocholl, Marek Pryczkowski (KZ NSZZ „S” PKS w Wejherowie).

Na terenie Oddziału działa 15 organizacji związkowych, zrzeszających łącznie ponad 900 członków. W 2014 roku powstała organizacja związkowa w Nadleśnictwie Strzebielino. Oddział współpracuje w zakresie Ustawy o walce z bezrobociem z Powiatowym Urzędem Pracy w Wejherowie w zadaniach wymiany informacji o prowadzonych kursach i szkoleniach zarówno dla osób pracujących, jak i bezrobotnych (w tym w ramach projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) oraz pozyskiwania informacji o stanie bezrobocia na terenie powiatu wejherowskiego.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej