110. rocznica urodzin Księdza Prałata Hilarego Jastaka

3 kwietnia br. odbyły się uroczystości związane ze 110. rocznicą urodzin śp. ks. prałata Hilarego Jastaka. Związkowcy z Wejherowa oraz wiceprzewodniczący Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Roman Kuzimski złożyli kwiaty pod obeliskiem kapelana „Solidarności”.

W Sierpniu 1980 roku ks. Hilary Jastak przybył do gdyńskich stoczniowców, aby podnieść ich na duchu i utwierdzić w przekonaniu, że walczą za słuszną sprawę. Ks. Hilary Jastak jako pierwszy odprawił mszę świętą w socjalistycznym zakładzie pracy w Stoczni im. Komuny Paryskiej 17 sierpnia 1980 r. Ołtarz otoczyli wówczas szczelnie robotnicy w stoczniowych drelichach. Homilia wygłoszona przez księdza Jastaka i on sam nadały strajkowi rangę walki o wolność i godność. Tę mszę świętą uczestnicy strajku wspominają do dziś.

Przypomnijmy, że wysiedlony z Kościerzyny 7 czerwca 1941 r. w Warszawie został wyświęcony przez arcybiskupa Stanisława Galla. Następnie został skierowany kolejno do Lubani nad Pilicą, do Józefowa i do Kamieńczyka nad Bugiem. W 1943 ks. Jastak został skierowany do Goszczyna koło Grójca, służył duchową pomocą VI Ośrodkowi Armii Krajowej, uczył na tajnych kompletach.   
1 stycznia 1946 r. mianowano go dyrektorem gdyńskiego oddziału Caritas i od tego czasu na stałe związał swoje życie z Gdynią. Zajął się organizowaniem dystrybucji darów z UNRRa, od Polonii i Czerwonego Krzyża. Zorganizował kuchnie ludowe, dożywianie dzieci w przedszkolach. Założył szwalnie, uruchomił punkt rozdziału leków, zorganizował sierociniec. Pod wydumanymi zarzutami był zatrzymywany i przesłuchiwany przez UB. W PRL SB urządzała prowokacje przeciw niemu, rozgrywała, obserwowała i rewidowała,

17 grudnia 1970, w „Czarny czwartek” ksiądz prałat odprawił mszę św. w intencji zamordowanych na ulicach Gdyni. Zorganizował pomoc poszkodowanym i potrzebującym. W kościele NSPJ powstała Kaplica Portowców, Stoczniowców i Ludzi Morza upamiętniająca wydarzenia Grudnia ’70.   

W stanie wojennym ksiądz Jastak podtrzymywał ducha „Solidarności”. Na terenie swojej parafii zorganizował centrum pomocy dla aresztowanych i internowanych oraz dla ich rodzin.
Kapłan zmarł 17 stycznia 2000 roku.

Fot. Marek Lewandowski

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej