Czym grozi monotonia pracy?

Wykonywanie powtarzalnych zadań niesie ze sobą nie tylko ryzyko wypalenia zawodowego. Monotonna praca obniża koncentrację, ma negatywny wpływ na osiągane wyniki i zwiększa ryzyko wypadków w zakładzie pracy.

 Z pracą szczególnie monotonną zwykle kojarzona jest praca przy taśmie produkcyjnej. Według sondażu OBOP pracownicy fizyczni i robotnicy taśmowi to czołówka najnudniejszych zawodów. Przykłady jednak można mnożyć – wiele zajęć jest monotonnych, na nudę narzekają też m.in. urzędnicy czy pracownicy ochrony. Monotonia w pracy może dopaść każdego pracownika bez względu na branżę i stanowisko.

Wiele osób bagatelizuje zjawisko monotonii w pracy, porównując je do zwykłej nudy. Brak bodźców zewnętrznych i zmian w odbieranych obrazach oraz niedobór bodźców słuchowych powodują, że pracownicy odczuwają spadek możliwości psychicznych i motorycznych.

Długotrwała monotonia spowalnia czynności krążeniowe, układ oddechowy i mocno nasila senność. Spowodowane nią rozproszenie i spadek czujności mogą przyczynić się do popełniania błędów, w tym wypadków w pracy.

Wyróżniamy monotonię sensoryczną, spowodowaną brakiem bodźców wzrokowych i słuchowych, oraz czynnościową, związaną z ciągłą powtarzalnością tych samych czynności.

Najprostsze zadania, o tzw. cząstkowym charakterze, odbijają się na kondycji psychicznej i fizycznej pracowników. Szczególnie niebezpiecznym skutkiem monotonii jest spadek wydajności pracy i wzrost liczby popełnianych błędów, dlatego może ona zagrażać bezpieczeństwu pracy. Problem ten jest szczególnie doniosły w wypadkach zawodów, w których czujność decyduje o bezpieczeństwie, np. w zawodzie kierowcy.

W przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zjawisko monotonii zaliczane jest do czynników uciążliwych, które powinny być neutralizowane lub minimalizowane przez kierownictwo zakładu.

Metodę zapobiegania monotonii należy wybrać w zależności od jej przyczyn. Najłatwiej osiągnąć dobre efekty stosując nowoczesne rozwiązania techniczne i organizacyjne, uwzględniające możliwości psychofizyczne pracownika.

Potencjalne uciążliwości i zagrożenia można i należy przewidzieć już na etapie projektowania stanowiska pracy, uwzględniając jego charakter. Może to być wprowadzenie zmian w organizacji pracy, polegające np. na zmniejszeniu jednostajności rutynowych procesów. Konkretne rozwiązania to np. wprowadzenie rotacji – zadań naprzemiennych, ograniczenie liczby powtórzeń czynności, ich częstotliwości oraz czasu trwania podczas jednej zmiany roboczej. Inną wartą rozważenia opcją są szkolenia dotyczące sposobów radzenia sobie z problemami monotonii. Eksperci wskazują również na efektywność działań polegających na urozmaicaniu środowiska pracy poprzez np. emisję delikatnej muzyki. Mogą to być również różne dodatkowe atrakcje lub strefa relaksacyjna.

Źródło: https://zdrowiewpracy.pl/profilaktyka/monotonia-pracy-czym-grozi/

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej