Jakie są przykłady funkcjonujących Trójstronnych Zespołów Branżowych?

 • Zespół Trójstronny ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników (przy MRPiPS)
 • Zespół Trójstronny ds.Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa (przy MRPiPS)
 • Zespół Trójstronny ds. Branży Energetycznej (przy MRPiPS)
 • Zespół Trójstronny ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych (przy MRPiPS)
 • Zespół Trójstronny ds.Górnictwa i Przetwórstwa Siarki (przy MRPiPS)
 • Zespół Trójstronny ds. Przemysłu Lekkiego (przy MRPiPS)
 • Zespół Trójstronny ds. Branży Chemicznej (przy MRPiPS)
 • Podzespół ds. Przemysłu Farmaceutycznego Zespołu Trójstronnego ds. Branży Chemicznej (przy MRPiPS)
 • Podzespół ds. Przemysłu Szklarskiego Zespołu Trójstronnego ds. Branży Chemicznej (przy MRPiPS)
 • Podzespół ds. Sektora Paliwowego i Petrochemicznego Zespołu Trójstronnego ds. Branży Chemicznej (przy MRPiPS)
 • Trójstronny Zespół ds. Branży Węgla Brunatnego (przy MRPiPS)
 • Zespół Trójstronny ds. Przemysłu Stoczniowego (przy MRPiPS)
 • Zespół Trójstronny ds. Branży Spożywczej (przy MRPiPS)
 • Zespół Trójstronny ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego (przy Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej)
 • Zespół Trójstronny ds. Kolejnictwa (przy Ministerstwie Infrastruktury)
 • Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (przy Ministerstwie Rozwoju)
 • Zespół Trójstronny ds. Ochrony Zdrowia (przy Ministerstwie Zdrowia)
 • Zespół Trójstronny ds. Transportu Lotniskowego i Obsługi Lotniskowej (przy Ministerstwie Infrastruktury)
 • Zespół Trójstronny ds. Transportu Drogowego (przy Ministerstwie Infrastruktury)
 • Zespół Trójstronny ds. Kultury i Mediów (przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
 • Zespół Trójstronny ds. Prowadzenia Dialogu Społecznego w Sektorze Portów Morskich (przy Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej)

Źródło: http://www.dialog.gov.pl/dialog-krajowy/trojstronne-zespoly-branzowe/

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej