Co to jest higiena pracy i jakie ma korzyści?

Higiena pracy jest jednym z elementów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w każdym zakładzie pracy. Podstawowym celem jest wyznaczenie i usunięcie niekorzystnych dla zatrudnionych osób czynników, a także wypracowanie lepszych warunków pracy.

Higiena pracy pozwala wypracować bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, maksymalnie ograniczyć ryzyko występowania chorób zawodowych oraz urazów, a także poprawić ogólną jakość życia i efektywność zawodową zatrudnionych osób. Korzyści są odczuwane zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę, a często nie wymaga dużych nakładów pracy.

Wśród korzyści związanych z wprowadzeniem higieny pracy można wymienić:

  • zatrudnione osoby pracują w bezpiecznych warunkach — zastosowanie na obszarze firmy właściwych procedur i zasad higieny pracy jest równoznaczne z ograniczeniem ryzyka wypadków i obrażeń występujących w miejscu pracy,
  • poprawa zdrowia i dobrostanu pracowników — właściwa higiena pracy to skuteczny sposób na ograniczenie ryzyka wystąpienia chorób zawodowych i niekorzystnych stanów zdrowotnych uwarunkowanych wykonywaną pracą, co zapewnia zdrowie i dobrostan dla zatrudnionych osób,
  • mniejsza absencja oraz rotacja zatrudnionych osób — bezpieczne i higieniczne warunki pracy pozwalają ograniczyć absencję uwarunkowaną chorobami zawodowymi bądź wypadkami, dzięki czemu pracodawca zyskuje stabilne zatrudnienie oraz mniejsze koszty uwarunkowane szkoleniem i zatrudnianiem kolejnych osób,
  • wyższy poziom efektywności i produktywności — zdrowi i zadowoleni pracownicy wykazują większą motywację do pracy, a także zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków, na uwagę zasługuje wysoki poziom produktywności, co ma szereg korzyści dla całej firmy,
  • korzystniejszy wizerunek firmy — firma zapewniająca bezpieczeństwo i zdrowie dla zatrudnionych osób kształtuje pozytywny wizerunek na rynku, dzięki czemu poprawia się reputacja, jednostka może dorównać konkurencji, a nawet ją wyprzedzić, dzięki czemu kolejne osoby posiadające wykształcenie i doświadczenie chętnie podejmują zatrudnienie. Pozycja na rynku będzie się cały czas poprawiać,
  • ograniczenie kosztów — zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym to dla pracodawcy niższe koszty, uwarunkowane koniecznością wypłaty odszkodowania, opieką medyczną oraz obniżeniem produkcji uwarunkowanej nieobecnością zatrudnionych osób w miejscu pracy,
  • zgodność z przepisami i normami — dbałość o higienę pracy jest równoznaczne z postępowaniem zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, dzięki czemu pracodawca unika sankcji karnych oraz konsekwencje o podłożu prawno-finansowym,
  • korzystna atmosfera w miejscu pracy — bezpieczne i higieniczne warunki pracy — pracownicy pracują w korzystnej atmosferze, dzięki czemu relacje między nimi są dobre, morale zespołu wyższe, a zatrudnione osoby szanują pracodawcę i chętnie wykonują powierzone im zadania,
  • zatrudnione osoby są zaangażowane, lojalne oraz nie planują zmiany miejsca pracy, gdyż oprócz satysfakcjonujących zarobków, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz zdrowie zatrudnionych osób jest na wysokim poziomie. Wszystkie czynniki mają wpływ na efektywność i długoterminowy sukces, jaki osiągnie firma na rynku.

Aby zagwarantować zatrudnionym osobom wysoki poziom bezpieczeństwa i pracę w komfortowych warunkach, pracodawca musi zadbać o odpowiedni strój roboczy. Odzież ochronna i robocza pozwala zabezpieczyć zatrudnione osoby przed uszkodzeniami mechanicznymi, poparzeniem, skaleczeniem, wysoką oraz niską temperaturą, wilgocią, prądem elektrycznym i innymi czynnikami zagrożenia. Gogle ochronne zabezpieczają narząd wzroku, a rękawice robocze i ochronne umożliwiają pracę z ostrymi przedmiotami, substancjami chemicznymi i innymi.

Kombinezon ochronny jest dedykowany do pracy w trudnych warunkach — skażonym środowisku, miejsc, w których występują zagrożenia chemiczne, biologiczne, albo powierzone obowiązki zakładają wykorzystanie prądu elektrycznego.

Pracownicy wykonujący pracę w trudnych warunkach atmosferycznych albo po zapadnięciu zmroku otrzymują ocieplane kurtki robocze, kombinezony podszyte polarem i inne elementy stroju, które pozwolą zabezpieczyć ich zdrowie oraz życie, a także zapewnić komfortową pracę. Kamizelka ostrzegawcza sprawia, że pracownik jest bezpieczny nawet w warunkach ograniczonej widoczności.

Bardzo istotne jest także właściwe obuwie robocze i ochronne, wyposażone w specjalną podeszwę odporną na przebicia i przekłucia, nieulegającą zniszczeniu pod wpływem wysokiej temperatury i innych czynników zagrożenia.

Dbałość o zdrowie i życie zatrudnionych osób jest podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy, a nieprzestrzeganie tych przepisów wiąże się z szeregiem konsekwencji i sankcji, które mają niekorzystny wpływ na sytuację finansową oraz ogólną renomę firmy.

Źródło: https://bezpieczenstwo-bhp.pl/blog/home/co-to-jest-higiena-pracy-i-jakie-ma-korzysci

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej