Wypadki przy pracy zgłoszone do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku w 2022 roku

43 wypadki śmiertelne i 102 wypadków ciężkich zgłoszono w 2022 roku  w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku. Ogółem w OIP w Gdańsku zarejestrowano 294 zgłoszenia różnych zdarzeń wypadkowych.

Fot. Paweł Glanert

Inspektorzy pracy prowadzili w ubiegłym roku  kontrole związane z badaniem wypadków przy pracy, które miały miejsce na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku niezależnie od podstawy zatrudnienia poszkodowanych. I tak przeprowadzono 93 kontrole w 90 podmiotach w związku z wypadkami osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz 24 kontrole w podmiotach w związku z wypadkami osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz osób samozatrudniających się (podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu).

W 2022 roku w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku zarejestrowano 294 zgłoszenia różnych zdarzeń wypadkowych z czego  14,5 proc. stanowiły nagłe wypadki medyczne i wypadki komunikacyjne (tj. 28 nagłych wypadków medycznych oraz 15 wypadków komunikacyjnych).

 W zgłoszonych zdarzeń wypadkowych było 43 wypadki śmiertelne i 102 wypadki ciężkie.

Najwięcej kontroli związanych z wydarzeniami wypadkowymi inspektorzy przeprowadzili w zakładach przetwórstwa przemysłowego – 50 kontroli i w  budownictwie – 33 kontrole.

Najczęstszymi wypadkami występującymi w województwie pomorskim w 2022 r. były wypadki podczas obsługi maszyn i urządzeń, upadki z wysokości podczas budowy i remontów obiektów budowlanych, jak i w przemyśle stoczniowym.

Nieprawidłowa obsługa maszyn

Przykładem tragicznego zdarzenia związanego z obsługą maszyn jest wypadek podczas budowy jednostki pływającej w Gdańsku, kiedy to podczas montażu poszycia do wrót budowanego doku spadła blacha i przygniotła poszkodowanego.

Głównymi przyczynami wypadku były zastosowanie przez zespół pracowników, niewłaściwego narzędzia do wykonywania pracy –  podnoszenie za pomocą chwytaka magnetycznego blachy o zbyt dużej masie w stosunku do grubości blachy oraz generowanie innych sił poprzez naciąg i poruszanie blachy rękoma. Inspektorzy OIP stwierdzili brak przeszkolenia pracowników zespołu w zakresie bhp przy używaniu chwytaka magnetycznego oraz brak instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z obsługą chwytaków magnetycznych, a także nieczytelne oznakowanie chwytaka magnetycznego.

Upadek z wysokości

Upadki z wysokości to częste wypadki na budowach, niestety nierzadko kończą się one tragicznie. Przykładem może być wypadek z budowy budynku mieszkalnego, kiedy to podczas przemieszczania za pomocą żurawia szalunku ze stropu nad piątą kondygnacją budynku jeden z pracowników  został uderzony transportowanym ładunkiem i spadł na grunt ponosząc śmierć. Głównymi przyczynami wypadku było  wejście poszkodowanego w strefę zagrożenia związaną z przenoszonym ładunkiem przy użyciu żurawia wieżowego oraz  niezapewnienie podczas prowadzonych prac skutecznych środków zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.

Małgorzata Kuźma

Źródło: Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku w 2022 roku.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej