Praca w wykopie wciąż niebezpieczna

Pod koniec września w Łodzi doszło do śmiertelnego wypadku podczas wykonywania prac przy budowie kanalizacji. Zginęły dwie z trzech osób przysypanych w wykopie. To kolejna już w tym roku tragedia na budowie.

Przy jednej z łódzkich ulic, przy układaniu kanalizacji deszczowej pracowało pięć osób: operator koparki, mężczyzna na krawędzi wykopu i trzech mężczyzn wewnątrz wykopu. W pewnym momencie na robotników znajdujących się w wykopie osunęła się ziemia. Łukasz Górczyński ze straży pożarnej w Łodzi poinformował, że kiedy strażacy przyjechali na miejsce, udało się natychmiast wydobyć żywego mężczyznę częściowo przysypanego. Niestety, dwóch mężczyzn zasypanych całkowicie, pomimo natychmiastowej akcji ratunkowej strażaków, nie udało się uratować. Do szpitala, oprócz  mężczyzny, który był częściowo przysypany ziemią, trafił także pracownik, który był świadkiem tego, co się stało. Całe wydarzenie wywołało u niego szok i dlatego wymagał pomocy medycznej.

Zaraz po wypadku oględziny miejsca zdarzenia przeprowadzili prokurator i policja. Obecni byli także przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy oraz Nadzoru Budowlanego. Śledztwo ustali przyczyny wypadku i czy prace budowlane prowadzone były zgodnie z regułami sztuki, czy należycie zabezpieczono plac robót i wreszcie, czy spełnione zostały wszelkie wymogi w zakresie BHP.

W 2019 roku według danych Głównego Urzędu Statystycznego robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) najczęściej ulegali wypadkom śmiertelnym. Aż 17,9 proc. wszystkich osób które utraciły życie w pracy, pracowało budownictwie. Z 44 osób, które poniosły śmierć w czasie pracy na budowie, 43 były zatrudnione w sektorze prywatnym, a jedna w sektorze publicznym.

Przypomnijmy jeszcze jedne statystyki mówiące o przyczynach wypadków. W 2019 roku ponad połowę przyczyn powodujących wypadki przy pracy stanowiło nieprawidłowe zachowanie się pracownika (60,8 proc. wszystkich przyczyn), w tym niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności (25,8 proc.) i zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem (23,0 proc.). Nieużywanie sprzętu ochronnego przez pracownika było najrzadziej występującą przyczyną wypadków (1,6 proc.).

Zasady bezpiecznej pracy w wykopie

Za zorganizowanie bezpiecznej pracy odpowiedzialny jest pracodawca, jednak pracownik powinien mieć świadomość, że od niego też w dużej mierze zależy czy jego praca będzie bezpieczna. Aby nie lekceważyć pracy w wykopie, warto sobie uświadomić, że 1 m3 gruntu waży ponad 1,5 tony.

Pracownik zatrudniony przy wykopie powinien mieć na sobie odzież roboczą dostosowaną do pory roku, rękawice robocze, kamizelkę ochronną oraz pełne buty z podeszwą antypoślizgową, wkładką antyprzebiciową i podnoskiem chroniącym palce. Na głowie powinien mieć hełm ochronny.

Podstawową zasadą bezpieczeństwa pracy w wykopie jest zasada, że pracownik może do niego wejść wyłącznie wtedy, gdy jest on zabezpieczony przed osunięciem się gruntu. Wykop może być zabezpieczony poprzez obudowę ścian lub skarpowanie tj. bezpieczne nachylenie ścian wykopu.

Inną zasadą jest, że podczas pracy koparki pracownicy nie powinni przebywać w wykopie w strefie pracy urządzenia. Ziemia wydobywana przez koparkę, nie może być składowana w mniejszej odległości niż 60 cm od krawędzi wykopu.

Pamiętajmy, że do wypadku w wykopie może dojść w każdym momencie, dlatego wejście do wykopu nawet na kilka minut, może odbywać się wyłącznie w zabezpieczonej części wykopu.

Zanim wejdziesz do wykopu

Państwowa Inspekcja Pracy wydała Karty bezpiecznego wykonywania pracy dla branży budowlanej. W karcie poświęconej pracy w wykopie znalazły się pytania, które powinien zadać sobie każdy pracownik, zanim podejmie pracę w wykopie.

Sprawdź warunki pracy

  1. Czy jesteś ubrany w odzież roboczą, kamizelkę ochronną rękawice i pełne buty z antypoślizgową podeszwą, wkładką antyprzebiciową i pod noskiem?
  2. Czy otrzymałeś odpowiednie do obowiązków środki ochronne (hełm, rękawice antywibracyjne, ochronniki słuchu)?
  3. Czy skarpy w wy kopie są zabezpieczone przed osunięciem poprzez bezpieczne nachylenie ścian lub obudowę?
  4. Czy urobek jest składowany w odległości minimum 60 cm od krawędzi wykopu?
  5. Czy masz zapewnione właściwe zejście do wykopu?
  6. Czy koparka jest usytuowana w bezpiecznej odległości od krawędzi wykopu i od Twoje go stanowiska pracy?

(mk)

Źródło:

https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/6804/13%20karta%20prace%20w%20wykopie.pdf

Małgorzata Kuźma

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej