Europa socjalna jest ważna dla Europejczyków

Komisja Europejska opublikowała nowe badanie Eurobarometru na temat postrzegania spraw socjalnych. W badaniu w całej Unii Europejskiej przeprowadzono 27 213 wywiadów, w tym w Polsce 1019. 88 procent respondentów w Unii Europejskiej uznaje temat spraw socjalnych za ważny.

A co o tym sądzą Polacy? Okazuje się, że również popierają politykę socjalną. Ogólne przekonanie, że Europa socjalna jest bardzo ważna lub ważna wyraża 93 proc. badanych Polaków, natomiast 78 proc. badanych osób z Polski uznaje brak praw socjalnych za poważny problem.

Wśród pytań zadawanych mieszkańcom poszczególnych państw znalazła się kwestia najważniejszych elementów dla przyszłości Unii Europejskiej. Badani mogli wybrać trzy takie obszary. Na poziomie europejskim pierwsze miejsce zajęła ochrona zdrowia. 36 procent wszystkich badanych Europejczyków uznało ten obszar za priorytetowy, natomiast 39 procent Polaków było tego samego zdania. Dla naszych rodaków ważną kwestią były wynagrodzenia (33 proc. badanych), gdy wśród Europejczyków ten obszar wskazało tylko 25 proc. badanych. Kolejne miejsce zajęły sprawy dotyczące świadczeń emerytalnych i rentowych (EU: 25 proc, PL: 22 proc.), ochrona socjalna (EU: 26 proc, PL: 25 proc.).

Niestety, na stosunkowo odległym miejscu był obszar dialogu społecznego i zaangażowania pracowników. Za ważne te kwestie uznało po 7 proc. Europejczyków i Polaków.

(mk)

Na podstawie: Specjalny Eurobarometr 509. Sprawy Społeczne. Listopad-grudzień 2020 r.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej