Jak udzielić pierwszej pomocy przy oparzeniach?

Oparzenie jest uszkodzeniem skóry i leżących pod nią tkanek, które może mieć wpływ na cały organizm człowieka. Ze względu na czynnik parzący, oparzenia dzieli się na termiczne i chemiczne oraz elektryczne.

Oparzenia chemiczne, termiczne czy też elektryczne powstają nagle. Mogą nieść za sobą poważne konsekwencje zdrowotne. Znajomość podstaw pierwszej pomocy w takich przypadkach jest kluczowa, pomaga ograniczyć następstwa oparzenia.

W każdym zakładzie pracy obowiązkowo powinna być apteczka pierwszej pomocy, w której muszą się znaleźć środki umożliwiające udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu. Obowiązkiem pracodawcy jest też zaznajomienie pracowników z zasadami udzielania pierwszej pomocy i zasad korzystania z tej apteczki, ale przede wszystkim stworzenie skutecznego systemu jej udzielania.

W przypadku oparzeń termicznych:

Po pierwsze, zanim przystąpimy do udzielania pomocy, konieczne jest odcięcie źródła oparzenia i upewnienie się, że wszyscy są bezpieczni. W kolejnym kroku należy schłodzić oparzenie przez minimum 15 minut, np. polewając to miejsce zimną wodą. Ale uwaga! Strumień wody nie kierujemy bezpośrednio na ranę, lecz nad nią, z odległości około kilkunastu centymetrów. Dopiero wówczas można to miejsce zabezpieczyć sterylnym opatrunkiem. Pamiętajmy, że czas reakcji gra kluczową rolę. Ponadto nie przekłuwamy pęcherzy i nie odrywamy przywartych, spalonych ubrań. Należy też sprawdzić, czy drogi oddechowe nie uległy poparzeniu. Jeżeli tak, a na dodatek osoba poparzona straciła przytomność, natychmiast wzywamy pogotowie ratunkowe.

W przypadku oparzeń chemicznych:

W przypadku poparzenia chemicznego pierwsza pomoc przebiega podobnie, ale nieco inaczej. Na początku (tak samo jak powyżej) należy upewnić się, że wszystkie osoby są bezpieczne. Następnie konieczne jest jak najszybsze pozbycie się zanieczyszczonej odzieży i obfite spłukanie skóry zimną wodą. Jeżeli żrąca substancja dostała się do wewnątrz, w żadnym wypadku nie należy prowokować wymiotów, bo może to dodatkowo podrażnić i uszkodzić przełyk. Ważne jest, aby ustalić jaka substancja spowodowała poparzenie i odnieść się do zaleceń producenta zawartych w Karcie Charakterystyki tej substancji.

W przypadku oparzeń elektrycznych:

Tutaj też pierwszą czynnością, jaką należy wykonać, jest upewnienie się, że poszkodowany jest już bezpieczny i nie ma kontaktu ze źródłem prądu. W celu odcięcia tego źródła należy przesunąć poszkodowanego używając do tego przedmiotu, który nie przewodzi prądu. Zalecane też, o ile jest to bezpieczne, odłączenie zasilania. W przypadku oparzenia elektrycznego konieczna jest hospitalizacja, więc w tym przypadku natychmiast należy wezwać pogotowie ratunkowe.

Źródło: https://www.seka.pl/jak-udzielic-pierwszej-pomocy-przy-oparzeniach/

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej