Jakie wsparcie dla organizacji pozarządowych jest przewidziane w związku z pandemią COVID-19?

Nowelizacja tzw. specustawy covidowej wprowadzająca Tarczę 6.0 to rozszerzenie wsparcia dla przedsiębiorców, ale także dla organizacji pozarządowych. – Dzięki temu wydłużono stosowanie dotychczasowych instrumentów wsparcia do czerwca 2021 r. m.in. dla organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń.

Nowelizacja tzw. specustawy covidowej rozszerzająca wsparcie m.in. dla organizacji pozarządowych weszła w życie 16 grudnia br.

 Dzięki temu wydłużono stosowanie dotychczasowych instrumentów wsparcia do czerwca 2021 r. m.in. dla organizacji pozarządowych, a także fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich, spółdzielni socjalnych, parafii, zakonów i innych kościelnych osób prawnych.

O jakich instrumentach mowa?

  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla organizacji prowadzącej działalność gospodarczą ze spadkiem przychodów z tej działalności,
  • pożyczka do 5000 zł dla mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej,
  • pożyczka do 5000 zł dla organizacji pozarządowej na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej lub statutowej,
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla organizacji ze spadkiem przychodów z działalności statutowej,
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń kościelnej osoby prawnej.

Wnioski o przyznanie wsparcia w ramach wspomnianych instrumentów można składać do 10 czerwca 2021 r. Wsparcie będzie udzielane do 30 czerwca 2021 r.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobra-wiadomosc-organizacje-pozarzadowe-ze-wsparciem-do-konca-czerwca-2021-r

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej