Jakie są wymagania BHP w Norwegii?

Jak w każdym kraju, tak samo w Norwegii istnieją przepisy BHP dotyczące środowiska pracy. Ich przestrzeganie jest podstawowym obowiązkiem pracownika, ale także pracodawcy.

Norweski Kodeks Pracy (arbeidsmiljřloven) wymaga od pracodawców stworzenia w pełni bezpiecznego dla pracowników środowiska pracy. Ustawa zawiera przepisy, które mają zapobiegać pracy niebezpiecznej i zbyt obciążającej.

Przestrzeganie BHP jest szczególnie ważne w zakładach, gdzie pracownicy pracują przy urządzeniach niebezpiecznych, bądź przy szkodliwych substancjach.

Ważnym zapisem w Norweskim kodeksie pracy jest to, że pracownik sam wybiera sobie tempo pracy, nie można zatem nakazywać mu żadnych norm. Z drugiej jednak strony niewykonywanie pracy może spowodować rozwiązanie umowy.

W zakładach zatrudniających co najmniej 10 osób, pracownicy wybierają spośród siebie rzecznika do spraw bezpieczeństwa pracy. Rzecznik dba o interesy pracowników w sprawach związanych ze środowiskiem pracy i kontroluje, czy pracodawca przestrzega przepisów Kodeksu Pracy.

Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca ma obowiązek zapewnienia wszystkim pracownikom przeszkolenia niezbędnego do wykonywania pracy w bezpieczny sposób.

Źródło: https://www.infor.pl/prawo/praca/bezpieczenstwo-pracy/101710,Wymagania-BHP-w-Norwegii.html

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej