Czy jest obowiązek noszenia maseczki w miejscu pracy?

Obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego dotyczy miejsc ogólnodostępnych, w tym zakładów pracy (zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii).

Aktualnie obowiązek zakrywania ust i nosa realizuje się wyłącznie za pomocą maseczki (§ 25 ust. 1 Rozporządzenia: „Do dnia 28 marca 2021 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa: 2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym: c) w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej […]”)

Ustawodawca realizację tego o obowiązku uzależnił zatem od decyzji pracodawcy. Ustanowienie regulacji odmiennej, niż w przepisie, pracodawca powinien zamieścić w wewnętrznym dokumencie i poinformować pracowników o tej regulacji w sposób przyjęty w zakładzie pracy.

Należy pamiętać, że w przypadku rezygnacji z obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, aktualny pozostaje wymóg zachowania odległości między stanowiskami pracy, wynoszącej co najmniej 1,5 m lub zapewnienia środków ochrony osobistej związanych ze zwalczaniem epidemii, jeżeli jest niemożliwe zachowanie tej odległości. Należy mieć na uwadze, że wyroby przewidziane do zakrywania ust i nosa, nie mogą być traktowane jako tożsame ze środkami ochrony osobistej, w które pracodawca ma obowiązek wyposażyć pracowników, jeśli charakter działalności zakładu nie pozwala na zachowanie odstępów pomiędzy stanowiskami pracy wynoszących nie mniej niż 1,5 metra.

Bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy osób wykonujących bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania w określonych budynkach użyteczności publicznej. Osoby te powinny być dodatkowo zabezpieczone przed ewentualną emisją wirusa Sars-Cov-2, np. poprzez zastosowanie przegrody fizycznej oddzielającej je od interesanta, poprzez zachowanie zwiększonej odległości (min. 1,5 m) interesanta od stanowiska obsługi lub w inny sposób w zależności od charakteru pracy (wykonywanych czynności) i wyników przeprowadzonej analizy ryzyka.

Stosownie do obowiązujących przepisów odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku spożywania posiłków lub napojów w zakładach pracy (na podstawie rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii).

Źródło: https://kadry.infor.pl/bhp/bezpieczenstwo-pracy/5220913,Maseczka-w-pracy-czy-jest-obowiazek.html

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej