Co było tematem posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego w marcu 2023 r.?

Marlena Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Wiceprzewodnicząca Rady Dialogu Społecznego wzięła udział w posiedzeniu plenarnym Rady dotyczącym stanu polskiej gospodarki.

W spotkaniu, które  odbyło się 16 marca 2023 r. stronę rządową także reprezentowali: Waldemar Buda – Minister Rozwoju i Technologii, Piotr Patkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Piotr Pyzik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Piotr Dziadzio – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Piotr Bromber – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP.

W swojej wypowiedzi Minister Rodziny i Polityki Społecznej – Marlena Maląg poinformowała, że pomimo trudnej sytuacji, w jakiej obecnie znajduje się gospodarka, spowodowanej wojną na Ukrainie a wcześniej pandemią COVID-19, sytuacja na runku pracy jest nadal stabilna. Minister poinformowała, że wg. danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia rejestrowanego w lutym 2023 r. wyniosła 5,5% i jest niższa o 0,4 p.p w stosunku do stycznia 2022 r. Jest to historycznie niskie bezrobocie, które plasuje Polskę na drugim miejscu w Unii Europejskiej. W ujęciu rocznym, tj. styczeń 2023 do stycznia 2022, najwyższy wzrost w skali roku przeciętnego zatrudnienia wystąpił w sekcji „Informacja i komunikacja oraz w „Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna”. Ponadto Minister poinformowała o wzroście przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Wskazała, że najwyższą przeciętną płacę brutto w sektorze przedsiębiorstw odnotowano w sekcji „Informacja i komunikacja”, „Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna”. Minister M. Maląg wspomniała również o wolnych miejscach pracy, których w IV kw. 2022 r. było około 115 tyś.

Waldemar Buda – Minister Rozwoju i Technologii poinformował, że gospodarka w roku 2022 była  pod wpływem silnych czynników zewnętrznych przede wszystkim związanych z agresją Rosji na Ukrainę. Jednym z aspektów, który bardzo mocno oddziaływał na sytuację było przerwanie łańcuchów dostaw. Dzięki ogromnej determinacji polskich przedsiębiorców oraz rządowemu wsparciu udało się utrzymać potencjał gospodarki w tych trudnych warunkach. Podsumowując rok 2022 to pomimo trwającej wojny na Ukrainie, z punktu widzenia wzrostu PKB, był rokiem pozytywnym (I kwartał to 8,6% wzrostu PKB, następnie tendencja malejąca, koniec IV kw. na poziomie 2% wzrostu PKB). Nadmienił, że wprowadzono wiele rozwiązań wspierających zarówno gospodarstwa domowe, jak i biznes. Wśród działań wskazał m.in. tarcze antyinflacyjne, dopłaty do węgla i opału, wsparcie dla branż energochłonnych czy zamrożenie cen energii elektrycznej dla sektora MŚP.

Piotr Patkowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów odniósł się do wskaźników makroekonomicznych. Wskazał, że w II kwartale 2023 r. może nastąpić delikatne ożywienie gospodarki i prognozuje się, że w roku 2023 PKB wzrośnie o około 1%. Poinformował również, że Komitet Stabilności Finansowej (KSF), w którego skład wchodzą: Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny  nie widzi żadnych słabych punktów w sektorze finansowym. Podkreślił, że sytuacja w sektorze jest na bieżąco monitorowana przez KSF.

Wiceminister Piotr Dziadzio reprezentujący Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformował, że wszystkie działania rządu jakie były prowadzone w 2022 r. w tym również przez ministra klimatu i środowiska były skierowane na utrzymanie odporności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Zaznaczył, że te działania były skierowane do bardzo szerokiego grona odbiorców na wielu płaszczyznach. Dotyczyły głownie obszarów energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Przedstawiciel aktywów państwowych wiceminister Piotr Pyzik poinformował, że z punktu widzenia polskiej gospodarki istotna jest rola spółek Skarbu Państwa w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego poprzez zaangażowanie w realizacje takich projektów jak m.in. budowa Baltic Pipe czy inwestycji w energetykę jądrową. Podkreślił, że ważnym elementem wpływającym na stan gospodarki była m.in. kwestia realizacji projektu dotyczącego dystrybuowania węgla przez gminy. Zaznaczył, że został stworzony i wdrożony przez Ministerstwo Aktywów Państwowych system dystrybucji węgla oparty o spółki Skarbu Państwa i współpracę z gminami, który pozwolił zabezpieczyć gospodarstwa domowe w węgiel.

W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja z udziałem partnerów społecznych. Zwrócono m.in. uwagę na potrzebę aktualizacji polityki energetycznej Polski. Wśród partnerów społecznych niepokój budzi kwestia procedowanego przez Komisję Europejską tzw. rozporządzenia metanowego, które przewiduje ograniczenie emisji metanu w trzech sektorach: naftowym, gazowym i węglowym. Ponadto odniesiono się do wysokiego poziomu inflacji i jej kształtowania w przyszłości, spadku inwestycji, nakładów na badania i rozwój oraz kształtowania wysokości wynagrodzeń w sferze finansów publicznych.

Źródło: https://www.gov.pl/web/dialog/posiedzenie-plenarne-rady-dialogu-spolecznego21  

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”
[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej