Jakie są zasady bezpieczeństwa w zakresie tras komunikacyjnych w zakładzie pracy?

Do każdego miejsca pracy powinno zapewniać się bezpieczny i komfortowy dostęp. Trasy dla pieszych powinny być zbudowane oraz oznakowane zgodnie z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami, unikając stwarzania zagrożeń dla użytkowników. Nawierzchnie dróg, placów manewrowych, parkingów, obszarów składowych, dróg dojazdowych dla służb pożarniczych i przejść powinny charakteryzować się równością, twardością lub utwardzeniem, oraz spełniać odpowiednie normy nośności. Wewnątrz pomieszczeń oraz na drogach w obrębie budynków, podłogi powinny być stabilne, płaskie, nieśliskie, odporniejsze na ścieranie i obciążenia, a także łatwe do utrzymania w czystości. Nawierzchnie schodów, pomostów i pochylni nie powinny być śliskie, a w miejscach, w których możliwe jest zaleganie pyłu – powinny być ażurowe.

  • Schody

Szerokość stopni stałych schodów wewnętrznych powinna wynikać z warunku określonego wzorem: 2h + s = 0,6 do 0,65 m, gdzie h oznacza wysokość stopnia, s – jego szerokość. Maksymalna wysokość stopni w budynkach użyteczności publicznej, budynkach produkcyjnych, magazynowo-składowych oraz usługowych nie może przekraczać 17,5 cm, wyjątkowo 19 cm w budynkach usługowych, w których zatrudnionych jest do 10 pracowników.

Schody zewnętrzne i wewnętrzne, przeznaczone do pokonywania różnicy wysokości przekraczającej 0,5 m, powinny być wyposażone w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony otwartej przestrzeni.

  • Drogi transportowe

Na trasach transportowych oraz w obszarach magazynowych nie powinno się stosować progów ani stopni. W sytuacji, gdy występuje zróżnicowanie poziomów podłogi, różnice te powinny być niwelowane poprzez użycie pochylni o kącie nachylenia dostosowanym do rodzaju używanego środka transportu, jednak nie przekraczającym 8%. W razie konieczności zastosowania środków zapobiegających poślizgowi na pochylni, powinny one zostać wdrożone.

  • Oznakowanie

Źródło: materiały PIP

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej