Czemu poświęcone było posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS, w dniu 21 lipca 2020 r.?

W dniu 21 lipca 2020 r. Zespół problemowy ds. usług publicznych RDS dyskutował na temat projektu zmian w Karcie Nauczyciela oraz stanu przygotowań do ewentualnej zdalnej edukacji w roku szkolnym 2020/2021. W spotkaniu stronę rządową reprezentowali: Pan Maciej Kopeć- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Pani Iwona Michałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Część merytoryczną posiedzenia poprzedziła dyskusja nad postulatem w sprawie powołania w ramach Zespołu problemowego ds. usług publicznych stałego Podzespołu problemowego ds. edukacji i wychowania. Problematyka Podzespołu ma objąć zakres kompetencji zarówno Ministerstwa Edukacji Narodowej, jak i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgodnie z wnioskiem Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych do zadań Podzespołu będzie należeć:

  • inicjowanie dyskusji nad efektywnym wykorzystaniem systemu edukacji dla kształcenia uczniów i studentów, ale także kształcenia ustawicznego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  • opiniowanie aktów prawnych dotyczących edukacji, wychowania oraz kierunków polityki edukacyjnej;
  • ocena sytuacji uczniów, studentów i nauczycieli jako uczestników procesu edukacyjnego;
  • monitorowanie skutków prawnych i ekonomicznych funkcjonującego systemu edukacji.

Podczas spotkania partnerzy społeczni wskazywali na potrzebę wyodrębnienia w ramach Rady Dialogu Społecznego oddzielnego forum poświęconego wyłącznie kwestiom oświaty. Podkreślano, iż stworzenie stałego Podzespołu umożliwi szerszą dyskusję w gronie fachowców, poświęconą nie tylko tematom środowiska nauczycielskiego, ale też sprawom związanym z pracownikami niebędącymi nauczycielami, sytuacji ucznia w systemie oraz organizatorom procesu edukacji.

Ostateczna decyzja w sprawie powołania nowego Podzespołu zostanie podjęta przez Prezydium Rady Dialogu Społecznego.

Następnie Zespół dyskutował nad projektem zmian w Karcie Nauczyciela oraz stanem przygotowań do ewentualnej zdalnej edukacji w roku szkolnym 2020/2021. Strona społeczna zwracała uwagę, iż przedmiotowy projekt dokonuje zmian nie tylko w pragmatyce zawodowej nauczycieli w zakresie postępowań dyscyplinarnych, ale również przy okazji wprowadza liczne zmiany w prawie oświatowym,  tj. w ustawie o systemie oświaty i w ustawie – Prawo oświatowe. Przy tym w projekcie zupełnie zmarginalizowano kwestię prowadzenia nauki w formie zdalnej. Uzgodniono, iż strona społeczna będzie pracować nad przygotowaniem wspólnego stanowiska do projektu nowelizacji Karty Nauczyciela.

       Źródło: https://www.cpsdialog.gov.pl/index.php/108-z-zycia-dialogu/zespoly-problemowe-rds/545-21-07-2020-uslugi

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej