Porozumienia antykryzysowe w czasie pandemii

1471 – tylu pracodawców zgłosiło w okresie od 1 kwietnia do 17 czerwca 2020 r. porozumienia antykryzysowe do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku.

Epidemia koronawirusa spowodowała niespotykane do tej pory problemy i ograniczenia w funkcjonowaniu wielu przedsiębiorstw i instytucji. Bezprecedensowa sytuacja wymagała nowych rozwiązań. Już 2 marca2020 r. uchwalona została ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wprowadzone przepisy wymagały współdziałania pracodawców z przedstawicielstwem pracowników, a warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustalane były w porozumieniu. Porozumienie zawiera pracodawca oraz reprezentatywne organizacje związkowe, zakładowa organizacja związkowa – jeżeli u pracodawcy działa jedna organizacja, albo przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy – gdy w firmie nie ma związków zawodowych. Pracodawca jest zobowiązany do przekazania kopi porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie pięciu dni roboczych od dnia jego zawarcia.

Ustawa z 2 marca 2020 r. przewiduje między innymi dofinansowania związane z przestojem lub obniżeniem wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia (art. 15 g), wprowadzenie wydłużonego okresu rozliczeniowego z zastosowaniem równoważnego czasu pracy (art. 15 zf ust 1 pkt 2 ), dokonanie zmian w zakresie wymiaru nieprzerwanego wypoczynku dobowego i tygodniowego (art. 15 zf ust. 1 pkt 1), zastosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami (art. 15 zf ust. 1 pkt 3 ).

Według raportu przedstawionego na lipcowym posiedzeniu Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” przez Mariusza Pokrzywinskiego, pełniącego obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku, w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 17 czerwca 2020 r. 1471 pracodawców zgłosiło porozumienia do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. Do 17 czerwca br. porozumienia obowiązały w 1359 przedsiębiorstwach, a 112 (7,6 proc. ogólnej liczby pracodawców objętych porozumieniami) już przestały obowiązywać –w liczbie tej mieszczą się porozumienia, które zawarte zostały na czas określony i nie przedłużono okresu ich trwania, porozumienia, które na mocy porozumienia stron zostały rozwiązane oraz porozumienia, które zostały wypowiedziane i po upływie okresu wypowiedzenia przestały obowiązywać). Najwięcej odstąpień od stosowania porozumień dotyczyło przedsiębiorców z branży fryzjerskiej oraz kosmetycznej.

Największa liczba porozumień –1184 – zawierała zapisy dotyczące warunków i trybu wykonywania pracy w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy. W 456 zakładach zawarto porozumienia wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego. W 67 zakładach zarejestrowano porozumienia dotyczące wprowadzenia równoważnego czasu pracy w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy. W 49 zarejestrowano porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę. W 13 w porozumienia znalazły się zapisy dotyczące wprowadzenia skróconego odpoczynku.

(MK)

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej