Czym jest Europejski Instytut Związków Zawodowych (ETUI)?

Europejski Instytut Związków Zawodowych (ETUI) jest niezależnym centrum badawczym i szkoleniowym Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ). Pozyskaną w kontekście współpracy z ośrodkami uniwersyteckimi i eksperckimi sieciami akademickimi wiedzę ekspercką ETUI stosuje w służbie interesów pracowniczych na szczeblu europejskim, a także na rzecz wzmocnienia socjalnego wymiaru Unii Europejskiej.

Instytut składa się z dwóch działów:

— działu Badań

— działu Edukacji

ETUI prowadzi badania na tematy socjoekonomiczne i stosunków pracy, a także monitoruje wydarzenia i trendy w zakresie polityki europejskiej o strategicznym znaczeniu dla świata pracy. Ponadto buduje pomosty pomiędzy środowiskami akademickimi, badawczymi i ruchem

związkowym w celu stymulacji niezależnych badań na tematy szczególnie istotne z punktu widzenia świata pracy.

ETUI wspiera szkolenia i działania edukacyjne. Dział Edukacji ETUI organizuje dla EKZZ i jej członków programy i wymiany wzmacniające tożsamość europejskiego ruchu związkowego.

ETUI zapewnia także techniczne wsparcie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy celem

osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy.

Do realizacji swojej misji powołano doradczą komisję naukową złożoną z dwudziestu dwóch członków i członkiń, w większości naukowców, której celem jest wspieranie średniookresowej strategii Instytutu.

ETUI jest organizacją typu non-profit działającą w oparciu o przepisy prawa belgijskiego,

zatrudniającą około 70 osób z całej Europy. Otrzymuje wsparcie finansowe Unii Europejskiej.

Żródło: https://www.etui.org/sites/default/files/ez_import/Plaquette_Institut_PL.pdf

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej