Czym jest retencja pracowników?

Retencja pracowników to jedno z kluczowych wyzwań, przed którymi stają organizacje we współczesnym świecie biznesu. Zachowanie i utrzymanie najlepszych pracowników stało się nie tylko celem strategicznym, ale także koniecznością dla zachowania konkurencyjności na rynku.

Retencja pracowników to proces związany z utrzymaniem obecnych pracowników w organizacji na dłuższy okres czasu. Obejmuje ona wszelkie wysiłki i strategie mające na celu zapobieganie odejściu pracowników oraz tworzenie warunków, które zachęcają ich do pozostania w firmie.

W dzisiejszym konkurencyjnym rynku pracy retencja pracowników stała się priorytetem dla wielu przedsiębiorstw. Strata utalentowanych pracowników może prowadzić do obniżenia wydajności, kosztownego procesu rekrutacji i szkoleń nowych pracowników oraz negatywnie wpływać na morale i kulturę organizacyjną.

Retencja pracowników ma wiele istotnych aspektów i wpływa na różne obszary organizacji:

  • Stabilność i kontynuacja działalności — długotrwała obecność pracowników w firmie przyczynia się do stabilności organizacji. Brak ciągłych zmian w zespołach i brak rotacji pracowników pozwala na kontynuację działalności bez większych przestojów.
  • Efektywność i wydajność — doświadczeni pracownicy są bardziej wydajni, ponieważ posiadają wiedzę i umiejętności specyficzne dla swojej roli. Brak konieczności szkolenia nowych pracowników pozwala na ciągłość pracy.
  • Znajomość kultury organizacyjnej — długotrwała obecność pracownika w firmie umożliwia mu lepsze zrozumienie i identyfikację z kulturą organizacyjną, co przekłada się na lepszą integrację i zaangażowanie.
  • Redukcja kosztów — proces rekrutacji i szkolenia nowych pracowników jest kosztowny. Zatrzymywanie obecnych pracowników pomaga organizacjom oszczędzać na tych wydatkach.

Mierzenie wskaźnika retencji pracowników jest kluczowym krokiem w zarządzaniu tym aspektem kadry pracowniczej. Pozwala to organizacjom zrozumieć, jak skutecznie utrzymują swoich pracowników i w jaki sposób mogą poprawić swoje działania w tym obszarze. Oto kilka kroków, które pomogą w pomiarze wskaźnika retencji:

  • Określenie okresu pomiaru — pierwszym krokiem jest wybranie okresu, w jakim chcemy zmierzyć retencję pracowników. To może być kwartał, półrocze lub rok.
  • Zidentyfikowanie początkowej liczby pracowników — na początek okresu, dla którego mierzymy retencję, należy ustalić, ile pracowników było w organizacji.
  • Zidentyfikowanie liczby pracowników na koniec okresu — na koniec okresu pomiarowego, należy ustalić, ile pracowników pozostało w organizacji.
  • Analiza wyników — po obliczeniu wskaźnika retencji, warto dokładnie przeanalizować wyniki. Jeśli wskaźnik jest wysoki, oznacza to, że organizacja skutecznie zatrzymuje pracowników. Jeśli jest niski, może to wskazywać na potrzebę działań mających poprawić retencję.
  • Wnioski i działania korekcyjne — na podstawie wyników analizy, organizacja powinna wyciągnąć wnioski i podjąć działania korekcyjne. To może obejmować m.in. poprawę warunków pracy, oferowanie rozwoju zawodowego, czy lepszą komunikację z pracownikami.

Dział HR (Zasoby Ludzkie) odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu retencją pracowników. To właśnie HR jest odpowiedzialny za tworzenie strategii retencji, monitorowanie wskaźników, oraz wdrażanie działań mających na celu zatrzymanie pracowników w organizacji.

Na członkach tego departamentu spoczywa odpowiedzialność za tworzenie kultury organizacyjnej, która sprzyja aktualnym pracownikom w podjęciu decyzji o długotrwałym zatrudnieniu w danej firmie. Zadanie to nie jest łatwym i często wymaga przeprowadzania analizy rozwiązań wspierających ten proces. Najczęściej oferowanymi zachętami w firmach są oczywiście benefity pracownicze. Wynagrodzenie nie stanowi już bowiem głównego aspektu, który decyduje o atrakcyjności miejsca pracy.

Retencja pracowników to nie tylko kwestia zachowania w firmie najlepszych pracowników, ale także strategii biznesowej i sposobu zarządzania zasobami ludzkimi. Organizacje, które skutecznie zarządzają retencją, czerpią korzyści z większej stabilności, efektywności i redukcji kosztów. Pomiar wskaźnika retencji jest kluczowy, aby zrozumieć, jak skutecznie organizacja utrzymuje swoich pracowników i w jaki sposób można poprawić to działanie. Dział HR odgrywa kluczową rolę w tym procesie, tworząc strategie retencji i monitorując wyniki, aby zapewnić długotrwałą obecność pracowników w organizacji.

Źródło: https://wellbeingpolska.pl/retencja-pracownikow-czym-jest-i-jak-ja-mierzyc/

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej