Szkolenia dla społecznych inspektorów pracy

Społeczna inspekcja pracy, prawo pracy i przepisy BHP – to tematy trzydniowego szkolenia, które odbyło się w dniach od 25 do 27 stycznia br. w siedzibie gdańskiej „Solidarności”.

Styczniowe szkolenie społecznych inspektorów pracy odbyło się z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa sanitarnego.

Styczniowe szkolenie było pierwszym z dziesięciu szkoleń organizowanych w ramach projektu „Godna praca to bezpieczna praca”, który prowadzony jest przez Dział Programów Europejskich Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, a dofinansowany z Norwegii poprzez Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 w ramach Programu „Dialog Społeczny – Godna Praca”.
W szkoleniach mogą wziąć udział społeczni inspektorzy pracy, kandydaci na to stanowisko oraz przewodniczący zakładowych organizacji związkowych. W ramach projektu zaplanowane zostały 3-dniowe szkolenia, które prowadzone są przez inspektorów z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. Przeszkolone zostanie 150 osób w 10 grupach.
Styczniowe szkolenie odbyło się w formie hybrydowej (częściowo on-line) z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią.
Pierwszy dzień szkolenia poświęcony był społecznej inspekcji pracy. Omówione zostały podstawy prawne działania oraz struktura społecznej inspekcji pracy. Prowadzący przedstawił również zasady wyboru organów społecznej inspekcji pracy, a także uprawnienia społecznych inspektorów pracy.
W drugim dniu omówione zostały zagadnienia z zakresu prawa pracy, między innymi poruszone były takie tematy, jak: stosunek pracy, wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia, czas pracy, urlopy pracownicze oraz procedury odwoławcze w sprawach pracowniczych.
Trzeci dzień szkolenia to przegląd przepisów BHP. Uczestnicy zapoznali się między innymi z takimi zagadnieniami, jak: odpowiedzialność pracodawców w obszarze BHP, szkolenia BHP, uprawnienia do obsługi wózków widłowych, przepisy BHP dotyczące obiektów i pomieszczeń pracy, ryzyko zawodowe i stosowanie środków profilaktycznych, przepisy dotyczące pracy na wysokości i w wykopach.
– Zainteresowanie szkoleniami z zakresu BHP jest bardzo duże. Widać, że społeczni inspektorzy pracy, ale także działacze związkowi są zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy dotyczącej bezpiecznych warunków pracy. Mamy chętnych na kolejne szkolenia, jednak wciąż są wolne miejsca, więc zapraszam wszystkich zainteresowanych do zgłaszania się – mówi Jagna Łobodzińska, kierownik Działu Projektów Europejskich Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.
Małgorzata Kuźma

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniach prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres: j.lobodzinska@solidarnosc.gda.pl. Informacje można uzyskać u Jagny Łobodzińskiej, kierownik Działu Programów Europejskich Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, pod numerem 58 308 43 37.

Daniel Starzyński, społeczny inspektor pracy w Muzeum Narodowym w Gdańsku

– Takie szkolenia są bardzo potrzebne przede wszystkim dlatego, że mamy kontakt z osobą, która ma duże doświadczenie w dziedzinie BHP. Jest to specjalista z Państwowej Inspekcji Pracy, który widział niejedno w swoim życiu i może dużo powiedzieć o ciekawych przypadkach. Nie przekazuje tylko suchej wiedzy na temat przepisów, ale mówi o praktyce w jej stosowaniu.

Można by pomyśleć, że praca w muzeum to tylko praca biurowa albo tylko z obiektami muzealnymi. A więc bezpieczna. Ale to nie jest do końca prawda, bo mamy w naszym muzeum sekcję rzemieślników, bardzo dobrze wyposażoną stolarnię, robimy różne konstrukcje drewniane, więc jest to na przykład praca z piłami. W zakres prac wchodzą też prace budowlane i remontowe. Przed wystawami trzeba często wymalować pomieszczenia, zbudować gabloty. Są więc u nas prace, które stwarzają sytuacje niebezpieczne, np. przy okazji prac transportowych, często transportujemy rzeźby ważące niejednokrotnie pół tony i więcej.

Społeczny inspektor pracy ma lepszy kontakt z pracownikami niż przedstawiciele pracodawcy. To właśnie w pierwszej kolejności do społecznego inspektora pracownicy zgłaszają swoje problemy z warunkami pracy. Przykładem może być niedawna sytuacja w muzeum. Nasz obiekt jest zabytkowy, są w nim stare, zabytkowe okna z XVII wieku. Kiedy pojawiły się mrozy i silny wiatr okazało się, że w krużgankach jest bardzo niska temperatura, która doskwiera pracującym tam ludziom. Zmierzyliśmy ją i okazało się, że jest ona poniżej norm. Dzięki naszej interwencji zamontowano grzejniki olejowe, a także uszczelniono okna.

Zenon Purta, społeczny inspektor pracy w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

– Jestem społecznym inspektorem pracy od kilku lat i takie szkolenia są dla nas bardzo cenne. Mogę poszerzyć swoją wiedzę, np. jak powinny wyglądać wpisy w książce zaleceń i na jakich przepisach je opierać. Oczywiście wcześniej korzystałem ze szkoleń w pracy, a także organizowanych przez Region Gdański „Solidarności”.

Wbrew obiegowej opinii, że praca w urzędzie, a więc przede wszystkim biurowa, jest pracą bezpieczną, to jednak jest sporo sytuacji, w których dochodzi do wypadków przy pracy. Przede wszystkim dlatego, że pracownicy nie zdają sobie sprawy z zagrożeń. Do moich zadań należy także przegląd stanowisk pracy i tutaj zwracamy uwagę na warunki, bo źle zorganizowane miejsce pracy biurowej może powodować negatywne skutki zdrowotne dla pracownika. Przede wszystkim wiążą się z tym problemy z kręgosłupem i inne dolegliwości somatyczne.

Staramy się współpracować z pracodawcą, ale, niestety, dochodzi czasami do sytuacji konfliktowych. Myślę jednak, że więcej można osiągnąć współpracując.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej