Co nam szkodzi w pracy?

Co kilka lat odbywają się badania dotyczące wypadków przy pracy i problemów zdrowotnych związanych z pracą. W lipcu br. Urząd Statystyczny w Gdańsku przedstawił publikację opracowaną na podstawie wyników badania modułowego zrealizowanego w II kwartale 2020 r. (poprzednie badanie na ten temat odbyły się w 2014 roku). Podobne badania zostały przeprowadzone także w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Uczestnicy badania przeprowadzonego przez GUS m.in. odpowiadali na między innymi na pytanie dotyczące czynników w miejscu pracy mających niekorzystny wpływ na zdrowie fizyczne lub na dobrostan psychiczny pracowników.

Czynnikami niekorzystnymi wpływającymi na zdrowie fizyczne są:

 • męcząca (wymuszona, niewygodna) pozycja ciała lub pozycja sprawiająca ból,
 • powtarzalne ruchy dłoni i ramion,
 • wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem ciężkich ładunków,
 • hałas,
 • silne wibracje (drgania mechaniczne),
 • chemikalia, pyły, opary, dym lub gazy,
 • czynności wymagające dużej koncentracji wzroku,
 • poślizgnięcia, potknięcia lub upadki,
 • użytkowanie maszyn lub narzędzi ręcznych (z wyłączeniem pojazdów),
 • użytkowanie pojazdów (w trakcie pracy, z wyłączeniem drogi do lub z pracy),
 • inny istotny czynnik mający negatywny wpływ na zdrowie fizyczne

Natomiast czynniki, które mogą mieć niekorzystny wpływ na dobrostan psychiczny to:

 • duża presja czasu lub nadmierne obciążenie ilością pracy,
 • przemoc lub zagrożenie przemocą,
 • nękanie lub zastraszanie,
 • niedostateczna komunikacja lub współpraca w ramach organizacji,
 • kontakt z trudnymi klientami, pacjentami, uczniami itp.,
 • niepewność zatrudnienia (obawa związana z możliwością utraty pracy),
 • brak autonomii lub brak wpływu na tempo pracy lub proces pracy,
 • inny istotny czynnik mający negatywny wpływ na dobrostan psychiczny.

Jako czynnik najbardziej niekorzystny wpływający na zdrowie fizyczne badani wskazywali męczącą pozycję ciała lub pozycję sprawiającą ból. Na ten czynnik wskazało 32,4 proc. respondentów. Na drugim miejscu były powtarzalne ruchy dłoni lub ramion, następnie wysiłek związany z przemieszczaniem ciężkich ładunków.

Wśród czynników wpływających niekorzystnie na dobrostan psychiczny na pierwszym miejscu badani wymieniali dużą presję czasu lub nadmierne obciążenie pracą (24,2 proc. badanych). Drugim czynnikiem oddziałującym niekorzystnie na psychikę pracowników był kontakt z trudnymi klientami, pacjentami, uczniami itp,. na ten niekorzystny czynnik najczęściej narażone były kobiety (48,4 proc. badanych kobiet oraz 42,4 proc. badanych mężczyzn).

Małgorzata Kuźma

Zdjęcie: Paweł Glanert

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej