ZRG: pokażemy 10 maja, że nie godzimy się na absurdalne zapisy w tzw. Zielonym Ładzie

Obradujący 8 kwietnia br. w Gdańsku związkowi liderzy z ZRG NSZZ „S” omawiali przygotowywaną na 10 maja br. w stolicy wielką manifestację Związku przeciwko zapisom tzw. Zielonego Ładu, który nakłada na każdego z nas dodatkowe obciążenia związane z polityką klimatyczną Unii Europejskiej.

Związek nasz wystąpi też z obywatelską inicjatywą referendalną na temat stosowania regulacji z tzw. Zielonego Ładu i negatywnych jego skutków. Wniosek referendalny zostanie złożony do marszałka Sejmu. O ile przejdzie sejmowe procedury i zostanie w efekcie rozpisane, to każdy obywatel Polski będzie mógł się wypowiedzieć – czy jest za wprowadzeniem regulacji prawnych i podatkowych związanych z obecną polityką klimatyczną czy jest im przeciwny. Za jej skutki odpowiedzialna jest „cała klasa polityczna Polski”.
Mamy świadomość zagrożeń. Multikorporacje (Black Rock, State Street Corp., Vanguard Group oraz FMR), postarały się o pseudo-ekologiczny wizerunek i przybrały „zielone maski”, a instytucje zajmujące się „ekologią” łudzą nas, że proces „zrównoważonego rozwoju” służy poprawie środowiska. Europejski Zielony Ład ma przekształcić Unię w nowoczesną i konkurencyjną (sic!) gospodarkę, która w 2050 r. osiągnie „zerowy” poziom emisji gazów cieplarnianych. Stąd decyzje KK NSZZ „S”:

NSZZ „Solidarność” od początku wprowadzenia przez Unię Europejską polityki klimatycznej ostrzegała przed zagrożeniami związanymi z tą polityką. W przeszłości bywała w tej walce osamotniona, a często wręcz zagłuszana przez zwolenników tej ideologii. Obywatele muszą wiedzieć, z jakimi konsekwencjami wiążą się kolejne wprowadzane dyrektywy. NSZZ „Solidarność” jednoznacznie stwierdza, że za politykę klimatyczną i jej skutki odpowiedzialna jest  cała klasa polityczna RP.

Rozwiązania wdrażane w ramach Zielonego Ładu w przyszłości przełożą się m.in. na podwyżki opłat za prąd, ciepło, nowe podatki za energię i paliwo, zakaz ogrzewania paliwami kopalnymi a także wzrostu cen żywności i zagrożenia żywnościowego kraju.

NSZZ „Solidarność” postanawia głośno wyrazić swój sprzeciw wobec takiej polityki organizując protest 10 maja 2024 roku, a podczas tego protestu będziemy domagać się głębokiej rewizji polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

10 maja br. ulicami stolicy przejdzie manifestacja protestacyjna NSZZ „S”. Tego dnia najpewniej wystartuje też kampania referendalna. Sztab protestacyjny zbiera się 10 kwietnia br.

Przewodnicząca KZ NSZZ „S” na PG dr hab. inż. Grażyna Jarosz z Instytutu Fizyki i Informatyki Stosowanej, przedstawiła problemy związane z nierespektowaniem przez władze uczelni decyzji Ministra Nauki o podniesieniu pensji pracownikom naukowo-dydaktycznym PG. Władze Politechniki Gdańskiej nie przedstawiły „S” żadnej propozycji porozumienia w sprawie zwiększenia wynagrodzeń związanym z otrzymaniem przez Politechnikę zwiększonej subwencji 90,8 mln zł, zgodnie z komunikatem Ministra Nauki z 23 lutego 2024 r. o zwiększeniach wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego przyznanych na rok 2024.

– 22 marca 2024 roku, po uzyskaniu poparcia KZ NSZZ „Solidarność” w Politechnice, wystąpiłam z oficjalną prośbą do JM Rektora o szybkie przystąpienie do negocjacji, załączając również naszą propozycję porozumienia – zrelacjonowała Grażyna Jarosz.

Z kolei Marek Dzięcielski, przewodniczący KP NSZZ „S” Pracowników Poczty Polskiej w Gdańsku i członek KK NSZZ „S” poinformował o sytuacji w spółce państwowej Poczta Polska. Kondycja finansowa tej strategicznej, z tradycjami, spółki, dostarczającej min. przesyłki urzędowe i sądowe jest fatalna, musi się ona ratować m.in. cięciem ponad 10 proc. etatów. Brakuje realnego pomysłu na przyszłość – w efekcie listonosz będzie widoczny w rejonie raz na tydzień.

Poczcie grozi upadłość. Zarząd ma plany „uwolnienia” ok. 8 tysięcy etatów, zajmowanych przez zatrudnionych na czas określony i emerytów. Ucierpi jakość świadczonych usług pocztowych.  Strategiczna spółka była niedofinansowana i niedoinwestowana od lat, niezależnie do opcji rządzącej – mówi Dzięcielski.

Pracownikom na czas określony mają być nieprzedłużane umowy, a w miejsce osób odchodzących na emeryturę nie będą przyjmowani nowi pracownicy. Spółka systematycznie odnotowuje straty, a jej sytuacji nie ułatwia uwikłanie jej w tzw. wybory kopertowe w 2020 r. oraz niedostateczne zaangażowanie np. w paczkomaty.

Miłym akcentem obrad ZRG było zaś wręczenie Marii Szymańskiej, pracownikowi sekretariatu Komisji Krajowej NSZZ „S” odznaki i tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”. Taką uchwałę przyjął XXXI Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”.

Osobowość niezwykła, fantastyczna osoba. Zawsze kompetentna i sympatyczna. Byłaś też gospodarzem tutaj. Gratuluję w imieniu całego Związkuwspominał Krzysztof Dośla, dokonujący wraz z Romanem Kuzimskim, wiceprzewodniczącym ZRG, aktu wręczenia tytułu na wniosek Regionów Gdańskiego i Wielkopolski oraz wyjątkowej odznaki.

Dobrymi wspomnieniami podzielili się z obecnymi w „Akwenie” – była sekretarz Krajówki Ewa Zydorek oraz dwaj byli sekretarze: KK – Jacek Rybicki i naszego Regionu – Bogdan Olszewski.

Nawiązałyśmy nić porozumienia w 1992 roku, jak się okazało z późniejszą przyjaciółką i z nieocenioną szefową sekretariatu KK NSZZ „S”. Marysia to człowiek instytucja, profesjonalna, oddana organizatorka – wspominała Ewa Zydorek m.in. trzy kolejne związkowe zjazdy z lat 90.

– Szereg osób pełniących funkcję sekretarza prezydium Krajówki spotkałaś w swojej pracy: Staszka Alota, Józefa Niemca, Małgorzatę Franczyk, mnie – Jacka i Ewę Zydorek. Biuro sekretarza KK przygotowuje dokumenty, te prezydium KK, na Komisje Krajowa i na zjazd – wyliczał Jacek Rybicki, mówiąc o jej pracy jako o sercu KK.

Do życzeń dołączył się – w imieniu członków Związku – Sławomir Kalwasiński z NSZZ „Solidarność” PKP Energetyka.

Sama oznaczona podziękowała – nie kryjąc wzruszenia, traktując odznaczenie jako potwierdzenie oddania i profesjonalizmu dla „Solidarności”, która jest „jej życiem”.

Obecnie sekretarzem prezydium Komisji Krajowej NSZZ „S” jest Grzegorz Adamowicz – zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „S”, były przewodniczący Zarządu Regionu Elbląskiego.

Krzysztof Dośla wspomniał też o 30-leciu miesięcznika związkowego „Magazyn Solidarność”, dziękując i gratulując jubileuszu zespołowi redakcyjnemu.

Przewodniczący Dośla omówił też stanowisko KK NSZZ „S” wobec zapowiedzi ze strony ekipy rządowej, dotyczące zmian w edukacji. Zaniepokojenie budzą zapowiadane: reforma podstaw programowych, ograniczenia w autonomii nauczycieli odnośnie do prac domowych, ograniczanie nauczania lekcji religii oraz wprowadzenie nowych przedmiotów.

Wojciech Książek, przewodniczący kapituły Funduszu Stypendialnego  NSZZ „Solidarność” zaapelował do nauczycieli oraz do uczniów, składających wnioski stypendialne, o podjęcie w pracach tematu życia i śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, patrona NSZZ „Solidarność”, w czterdziestą rocznicę jego męczeńskiej śmierci.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej