Tereny Stoczni Gdańskiej na liście UNESCO?

Wniosek o wpisanie terenów Stoczni Gdańskiej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO złożyli w piątek 31 stycznia br. w Paryżu przedstawiciele Polski.

Delegacja pod przewodnictwem wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Magdaleny Gawin oraz wiceprezydenta Gdańska Alana Aleksandrowicza, gościła w siedzibie tej organizacji ONZ do spraw kultury.

– Stocznia to miejsce o wyjątkowej wartości nie tylko dla Polski, ale też dla całej Europy, dlatego tak ważne jest, aby zachować je dla przyszłych pokoleń. To bezcenne świadectwo przeszłości, ale także teren znajdujący się w sercu współczesnego miasta. Chcielibyśmy połączyć ze sobą te dwa aspekty i stworzyć na tym obszarze +smart city+, czyli przyjazne miejsce do życia, pracy, wypoczynku, tętniące kulturą, a jednocześnie funkcjonujące z poszanowaniem zabytkowej tkanki kompleksu. Aby to osiągnąć, konieczne jest porozumienie wszystkich interesariuszy, w tym właścicieli poszczególnych obiektów oraz urzędów i instytucji. Pozwoli to zachować autentyzm i integralność, ale też ożywić ten obszar – podkreśliła wiceminister kultury Magdalena Gawin.
Działania rządu w tym zakresie wspiera samorząd Gdańska.

– Jako samorząd od dawna prowadzimy rozmowy ze służbami konserwatorskimi, instytucjami publicznymi oraz inwestorami na temat tego, jak zachować to unikalne gdańskie dziedzictwo, a jednocześnie stworzyć dzielnicę, która wpisze się swoimi charakterem we współczesny urbanistyczny charakter miasta – dodał wiceprezydent Gdańska Alan Aleksandrowicz.
W uzasadnieniu wniosku podkreślono, że “Stocznia Gdańska stanowi znakomity przykład wielkoskalowego zakładu przemysłowego”. “Po II wojnie światowej był to największy producent statków w Polsce i całym Bloku Wschodnim, który zatrudniał tysiące pracowników. Jednocześnie dla ludzi w komunistycznej Europie było to “okno na świat”{. (…) Sieć budynków ulic i otwartych przestrzeni Stoczni Gdańskiej stała się świadkami wydarzeń będących kamieniem milowym w historii świata, prowadzących do zjednoczenia demokratycznej Europy. Stocznia Gdańska – miejsce narodzin +Solidarności+ i symbol upadku żelaznej kurtyny w Europie, z wielu powodów jest miejscem o ogromnym znaczeniu dla historii świata i wspólnego dziedzictwa ludzkości”.

Wniosek będzie omawiany na sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, odbywającej się zazwyczaj na przełomie czerwca i lipca każdego roku.

Po raz pierwszy wniosek o wpisanie Stoczni Gdańskiej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO złożono w 1997 r. z okazji obchodów Tysiąclecia chrztu gdańszczan i miasta Gdańska.

W rejestrze zabytków na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej jest historyczna brama nr 2, pomnik Poległych Stoczniowców i dawny magazyn torped czyli historyczna Sala BHP.

Stocznia Cesarska i Stocznia Schichaua powstały w drugiej połowie XIX wieku.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej