Średnia płaca 6221 zł – dla mniejszości rodaków

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale w 2021 r. wyniosło 6221,04 zł. O takiej wypłacie większość rodaków może pomarzyć. Wyliczenie GUS dotyczy bowiem firm zatrudniających 10 i więcej osób. Nie zawiera danych ze sfery budżetowej i mikroprzedsiębiorstw.

Główny Urząd Statystyczny 21 stycznia 2022 r. wydał komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2021 r. Przeciętne wynagrodzenie rośnie, jednak większość Polaków zarabia poniżej tej kwoty.

Rośnie też inflacja (powszechny wzrost cen, nie mylić z drożyzną, dotyczącą niektórych towarów i usług). Z danych GUS wynika, że inflacja w grudniu ub.r. wynosiła 8,6 proc. Polski Instytut Ekonomiczny szacuje, że średnio w tym roku wynosić będzie 7,3 proc. Wysoki wzrost cen będzie dotyczyć żywności, rachunków za prąd i ciepło i usług.

Miarodajna dla dochodów pracowników jest mediana wynagrodzeń. Bardziej odwierciedla sytuację niż średnia. Główny Urząd Statystyczny dane dotyczące mediany wynagrodzeń publikuje z pewnym opóźnieniem i tylko raz na dwa lata. Najnowsze dane dotyczą sytuacji na rynku pracy pochodzą z października 2020 roku, ale to mediana wynagrodzeń dużo lepiej odzwierciedla sytuację na ryku pracy niż przeciętne wynagrodzenie. Mediana to inaczej wartość środkowa płac – połowa pracujących zarabia mniej, a połowa więcej od podanej wyliczonej kwoty.

W październiku 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto dla osób zatrudnionych w podmiotach gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 i więcej osób wyniosło 5748,24 zł. Było ono o 22,2 proc. wyższe od mediany wynagrodzeń, która w październiku 2020 r. wynosiła 4702,66 zł.

W porównaniu z październikiem 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 14,9 proc., ale grupa osób, której dochody są niższe od średniej nie zmienia się i około dwie trzecie Polaków o średniej krajowej może pomarzyć. W październiku 2020 r. wynagrodzenia w wysokości mniejszej lub równej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto otrzymywało 69 proc. kobiet i 62,5 proc. mężczyzn.

Zwiększa się luka między przeciętnym wynagrodzeniem a medianą. W październiku 2018 r. przeciętne wynagrodzenie było wyższe od mediany wynagrodzeń o 908,8 zł, w 2020 roku różnica to 1045,58 zł.  Dane pochodzą z reprezentacyjnego badania GUS „Struktura wynagrodzeń za październik 2020 r.”.  

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej